Olavs omvendelse

Katolsk Akademi og St. Olav menighet inviterer til feiring av Olav den Helliges omvendelse og dåp torsdag 23. oktober.

Foredrag ved biskop Bernt Eidsvig og arkeolog Øystein Ekroll.

Les mer
 

Pastoralavdelingen

Oslo katolske bispedømmes pastoralavdeling er en avdeling foreløpig bestående av kateketisk senter og familiekontoret – men som vil vokse som ledd i satsningen på å styrke det pastorale arbeidet i bispedømmet..

Pastoralavdelingen har egne nettsteder, se http://www.katekese.no/ og http://www.blilys.no/

E-post pastoral(at)okb(dot)katolsk(dot)no

Adresse Akersveien 25, 0177 Oslo Telefon 23 21 95 31

Leder:
Maria Junttila Sammut (fra 1. februar 2013)
Medarbeidere:
Maria Elizabeth Fongen (familiepastoral rådgiver, fra 26. juni 2002, 60% stilling)
Elzbieta Schjetne (familiepastoral rådgiver, fra 1. desember 2004, 60% stilling)
Camilla Cselenyi (konsulent, fra 14. juni 2007)
Carlo Burato (interaktiv designer, fra 1. november 2013)
Mladen Praljak (prosjektkonsulent, fra 1. april 2014)
Therese Skaar (prosjektkonsulent, 50% stilling, fra 1. september 2013)
Siri Løtveit Tofteng (prosjektkonsulent, 50% stilling, fra 1. september 2013)
Emma Ulrikke Weiglin Eriksen (prosjektkonsulent, 20% stilling, fra 1. oktober 2013)

Pastoralavdelingen jobber etter Pastoral handlingsplan for Oslo katolske bispedømme (endelig versjon, vedtatt den 27. oktober 2013)

Katekese

Det Kateketiske Senter ble opprettet 1972. Fra 2014 er senterets virksomhet en del av Oslo katolske bispedømmes pastoralavdeling.

Familie

Oslo katolske bispedømmes familiesenter ble opprettet i september 2000. Fra 2014 er senterets virksomhet en del av bispedømmets pastoralavdeling.