Fagavdeling: menighet, trosopplæring, skole

Avdelingen har egne nettsteder, som ennå er under utvikling, se http://www.pastoral.no og http://www.blilys.no, og er på Facebook. Opplegg for søndagsskolen (evangelieforklaring for barn) finnes under http://www.katekese.no

E-post pastoral(at)okb(dot)katolsk(dot)no

Adresse Akersveien 25, 0177 Oslo Telefon 23 21 95 31

Biskoppelig vikar:
P. Pål Bratbak
Leder:
...
Medarbeidere:
Maria Elizabeth Fongen (familiepastoral rådgiver, fra 26. juni 2002, 80% stilling)
Camilla Cselenyi (konsulent, fra 14. juni 2007)
Teologisk rådgiver:
P. Hallvard Hole OFM (fra 1. januar 2019, 40% stilling)

Pastoralavdelingen jobber etter Pastoral handlingsplan for Oslo katolske bispedømme (endelig versjon, vedtatt den 27. oktober 2013)

Katekese

Det Kateketiske Senter ble opprettet 1972. Fra 2014 er senterets virksomhet en del av Oslo katolske bispedømmes pastoralavdeling.

Familie

Oslo katolske bispedømmes familiesenter ble opprettet i september 2000. Fra 2014 er senterets virksomhet en del av bispedømmets pastoralavdeling.

av Mats Tande publisert 16.08.2012, sist endret 12.01.2019 - 20:59