Katekese

Det Kateketiske Senter ble opprettet 1972. Fra 2014 er senterets virksomhet en del av Oslo katolske bispedømmes pastoralavdeling.

Bankkonto 3000.22.48014

Se også:

av Webmaster publisert 30.11.2010, sist endret 19.08.2014 - 17:14