Prosedyrer ved mistanke om seksuelle overgrep

Skjermbilde 2020-05-06 kl. 11.20.45.png

Prosedyrer når kirkelig medarbeider er mistenkt for eller har gjort seg skyldig i seksuelle overgrep og grenseoverskridende seksuell adferd

For Oslo katolske bispedømme og Trondheim stift gis herved forpliktende retningslinjer som skal sikre enhetlig og kompetent behandling i saker om seksuelle overgrep/krenkelser, der mistenkte er prest/diakon eller ordensmedlem eller ansatt/frivillig i kirkens tjeneste. Retningslinjene er skrevet først og fremst med tanke på saker som gjelder barn og unge (under 18 år etter kirkelig lovgivning), og sårbare voksne. Disse gruppene har et særskilt vern både i kirkerettslig og i norsk straffelovgivning. Men retningslinjene skal følges ved alle typer grenseoverskridende seksuell atferd fra en kirkelig medarbeider. Fagetisk råds mandat omfatter alle typer saker.

Det er utarbeidet en brosjyre som kort gir informasjon om retningslinjene, og som gir referanser til de personer man kan henvende seg til når man får vite eller har mistanke om at et overgrep har funnet sted. Denne brosjyren skal være tilgjengelig i alle katolske menigheter i Oslo katolske bispedømme (OKB) og Trondheim stift.

Se også beredskapsplan for Tromsø stift: Beskyttelse mot seksuelle overgrep og misbruk av barn i Kirken

Se også Generaldekret med innføring av partikulær straffelov for avstraffelse ved visse synder mot det sjette bud


Fagetisk råd Kontaktpersoner
Oslo katolske 

 

bispedømme

Trondheim 

 

stift

 

av Mats Tande publisert 31.03.2010, sist endret 09.09.2021 - 16:11