Statutter for finansråd i menigheter i Oslo katolske bispedømme

Følgende statutter for finansrådene i bispedømmets menigheter erstatter statuttene meddelt ved dekret 14. desember 2007.

§1. Menighetens finansråd, som er sognepresten til hjelp i forvaltningen av sognets verdier, består av 3 lege medlemmer.

§2. Sognepresten utnevner finansrådets medlemmer i samråd med menighetsrådet. Finansrådet bør regelmessig fremlegge sitt arbeid for menigheten.

§3. Finansrådets funksjonstid er 2 år.

Oslo, den 23. januar 2008

+ Bernt Eidsvig Can.Reg.
biskop av Oslo

p. Frode Eikenes
Kansler


Til Oslo katolske bispedømme

av Webmaster publisert 26.02.2008, sist endret 26.02.2008 - 20:42