Regnskap & eiendomsforvaltning

Økonom: E-post til økonomen
Diakon Sindre-Jacob Bostad (fungerende, fra desember 2016)
Eiendomsforvaltning: E-post til eiendomsforvalteren
Hai-Nam Vy (eiendomssjef – fra 1. oktober 2011)
Britt Myrli (eiendomsforvalter – fra 1. mai 2014)
Thormodur Pálsson (byggeleder – fra 17. oktober 2016)
Marcin Wojcik (fagarbeider – fra 1. september 2007)
Ryszard Lis (fagarbeider – fra 1. september 2007)
Jonas Pocius (fagarbeider – fra 1. april 2008)
Tomasz Saska (fagarbeider – fra 13. april 2015)
Regnskap:
Anne Valtola (regnskapsfører)
Regnskapsmedarbeidere:
Ann Kristin Dahl
Mirabella Andrew
Esther Kittelsen (fra 1. september 2012)
Suhanthini Kirubaharan (fra 21. mai 2013)
Catherine Nguyen (fra 1. mars 2014)
Kim Cuong Lai (fra 1. mars 2015)
John Terje Solberg (fra 25. september 2017)

St. Josefs fond for kirkebygging

Den hellige Josefs fond for kirkebygging

Etablert 1. mai 2012.