Året 1995 StO/H/M/St tabell 3

3. Registrerte katolikker i de fire menigheter i Stor-Oslo, født i Norge/født utenlands pr. 31.12.1995.

FØDT I NORGE 6.290 (41,9%)
FØDT UTENLANDS 7.791 (51,9%)
UKJENT 921 (6,1%)
SUM 15.002  
av Webmaster publisert 31.03.2006, sist endret 19.03.2011 - 14:40