Året 1995 StO/H/M/St tabell 4

Alle menigheter
Norge 6.290
Filippinene 1.661
Vietnam 1.010
Polen 966
Chile 487
Sri Lanka 312
Italia 253
Tyskland 229
Frankrike 213
Ungarn 193
Spania 185
USA 184
Kroatia Note 176
Storbritannia 137
Eritrea 123
Brasil 106
Portugal 90
Kapp Verde 67
Belgia 55
Nederland 55
Østerrike 54
Tsjekkia 53
Dominikanske Rep. 52
Colombia 51
Sverige 50
Mauritius 45
Peru 44
Ghana 42
India 39
Irland 37
Nigeria 36
Mexico 34
Korea 30
Danmark 29
Irak 27
Canada 26
Sveits 24
Romania 23
Etiopia 22
Indonesia 22
Argentina 21
St. Olav, Oslo
Norge 2.442
Filippinene 626
Polen 314
Vietnam 231
Chile 178
Frankrike 161
Italia 129
Tyskland 114
USA 104
Sri Lanka 94
Brasil 83
Kroatia 77
Spania 75
Storbritannia 66
Ungarn 65
Eritrea 43
Portugal 38
Belgia 34
Tsjekkia 31
Colombia 27
Østerrike 25
Korea 24
Ghana 23
Kapp Verde 21
Mexico 21
Nederland 21
Peru 20
St.Magnus, Lillestrøm
Norge 549
Vietnam 180
Polen 114
Filippinene 98
Chile 52
Ungarn 42
Tyskland 27
St. Hallvard, Oslo
Norge 2.328
Filippinene 860
Vietnam 483
Polen 429
Chile 234
Sri Lanka 207
Italia 81
Spania 79
Kroatia Note 68
Eritrea 65
Ungarn 53
Kapp Verde 42
Tyskland 42
Portugal 33
Storbritannia 30
USA 30
Mauritius 29
Dominikanske Rep. 28
Frankrike 22
Nigeria 20
Mariakirken, Stabekk
Norge 971
Vietnam 116
Polen 109
Filippinene 76
USA 48
Tyskland 46
Storbritannia 34
Ungarn 33
Kroatia 30
Italia 28
Frankrike 27
Chile 23

Note: Dessuten er det registrert mange - 59 og 12 - i St. Hallvard og St. Magnus som kommer fra det tidligere Jugoslavia. De fleste av dem kommer antagelig fra Kroatia.

av Webmaster publisert 31.03.2006, sist endret 29.04.2015 - 17:19