Tribunalet

I Den katolske kirke har hvert bispedømme en egen domstol, som under biskopen har juridisk myndighet innenfor bispedømmets grenser. En slik kirkelig domstol kalles et tribunal. Grunnet den katolske Kirkes størrelse i Norge dekker Tribunalet i Oslo katolske bispedømme også prelaturene Trondheim og Tromsø. Kirkens egen lov – den kanoniske rett – er nedfelt i Kirkens lovbok Codex Iuris Canonici (den kanoniske lovkodeks). Les mer om kirkeretten her. Personvernerklæring.

E-post  tribunalet(at)katolsk(dot)no

Moderator:
Biskop Bernt I. Eidsvig Can.Reg.
Rettsvikar (Judicial Vicar):
P. Gerard Tartaglia JCL (fra 11. mars 2014)
Assisterende rettsvikar (Ass. Judicial Vicar):
Dommere (Judges):
P. Peter Kravos, mgr. Michel Quinlan, p. John Humphrey, mgr. Dan Hart, p. John James O'Kane, p. Dominic Golding, p. John Lucas, Berenice McNeill, p. Benjamin Theobald.
Promotor iustitiae:
...
Båndforsvarer (Defender of the Bond):
Paul Robbins JCL
Advokater (Advocates):
Rønnaug Aaberg Andresen, p. Gerald Sharkey, p. Pius Collins

Sekretariat (Tribunal Chancery)

Cancellariae Tribunalis Moderator (CTM):
Diakon Sindre-Jacob Bostad (fra 1. februar 2018)
Administrasjonssekretær og notar (Administrative secretary and Notary):
Ingebjørg Tori Thorp (fra 1. juli 2008)
Assistenter, auditorer og notarer (Tribunal assistants, auditors and Notaries):
Sr. Lucia Nguyen thi Kim Trang (vietnamesisk/Vietnamese – fra 1. juli 2014)
Agata Nazar (fra 1. september 2021)
Auditorer:
Carole Husby (Vestlandet – fra 1. mars 2011)
Iwona Hansen (fra 24. oktober 2016/1. september 2022 – 20% stilling)
Ved spørsmål eller ønske om kontakt med Tribunalet, kontakt vårt sekretariat:
E-post  tribunalet(at)katolsk(dot)no
Adresse Tribunalet, Akersveien 5, 0177 Oslo
Telefon 23 21 95 00, 23 21 95 15 (sekretær) Telefax 23 21 95 61 (telefax)
Telefontid / Telephone service (norsk / english):
Mandag-fredag / Monday-Friday 10:00 – 16:00
Kontakt z polskojęzycznym asystentem jest możliwy:
Telefonicznie: 23 21 95 00 we wtorki od godz. 10.00 do 15.00.
(Poza tymi godzinami przez e- maila: E-post  tribunalet(at)katolsk(dot)no

Dokumenter

Nullity Motu Proprio Ad Clerum (17. september 2015) norskenglishpolski


Domstolene i erkebispedømmene og i Vatikanet

Tribunalene i bispedømmene er Kirkens første rettsinstans. I tillegg finnes det for hvert bispedømme en andre rettsinstans, som vanligvis befinner seg i det erkebispedømmet det individuelle bispedømme hører inn under.

Da Norge ikke har noe katolsk erkebispesete, er det erkebispedømmet Westminsters Tribunal i London som fungerer som andre rettsinstans for Norge.

Tredje rettsinstans er Vatikanet, som har tre domstoler som har juridisk myndighet over hele Kirken:

  1. Den apostoliske skriftemålsdomstolen (Poenitentiaria Apostolica)
  2. Det høyeste tribunal for den Apostoliske Signatur (Signatura Apostolica)
  3. Den Romerske Rotas Tribunal (Rota Romana)
av Webmaster publisert 01.10.2010, sist endret 05.06.2024 - 16:57