Teknisk support i Oslo katolske bispedømme

NorskKlikk på TeamViewer-knappen nedenfor etter avtale med Oslo katolske bispedømmes tekniske støtteapparat.

Dette er et program som kjøres på din datamaskin, og gjør at supportavdelingen får tilgang til maskinen din for lettere å kunne hjelpe deg.

Telefonnummer for henvendelser vedrørende teknisk støtte er bispedømmets sentralbord: 23 21 95 00.

EnglishTechnical support for the catholic diocese of Oslo

Click the TeamViewer button below when asked to by the technical support personell at the catholic diocese of Oslo.

The link is to a program that runs on your computer, and gives the support department access to your computer in order to provide support.

Please use the diocese main telephone number 23 21 95 00 when contacting technical support.av Mats Tande publisert 15.03.2011, sist endret 04.12.2013 - 17:12