Copyright © www.katolsk.no

no.gif Betingelser for ikke-kommersiell bruk av materiale fra dette nettstedet

Du kan hente tekst fra alle nettsider på www.katolsk.no, såfremt du oppgir kilde i form av hyperlink, eller ved vanlig kildehenvisning i andre medier enn Internett.

Du kan hente bilder dersom de befinner seg på www.katolsk.no. Dersom et bilde ligger på en ekstern server kan du ikke hente det, men selvfølgelig gjerne peke direkte på det i <IMG-taggen. Dette kan du forøvrig gjøre med alle bilder hvis du vil. Uansett må du ta med kildereferansen o.l. i bildets ALT="xx"-tag.

Du skal også gi beskjed til oss når du bruker materiale fra oss, og være beredt til å fjerne det fra nettsider dersom vi ber deg om det.

Du kan peke på våre sider så mye du vil, også i dybden (deep-link), uten å innhente tillatelse. Vi setter pris på om du sier fra allikevel, men dette er ingen forutsetning.

Er du i tvil: kontakt oss.


gb.gif Conditions for non-commercial use of material from this web site

You may download and use any text from www.katolsk.no, provided that the source is credited, either by hyperlink or by regular references in other media than the Internet.

You may also download and use images/pictures which are actually located at www.katolsk.no. If the image is located on an external server, you may not download it, but you can direct to it through the <IMG-tag. This method can be used for all images if you prefer. In any case, source references in the ALT="xx"-tag of the image must always be specified.

You are further required to notify us when you intend to use any of our material, and also be prepared to remove it on our request.

You may post links to our website freely, including deep-links, without obtaining permission. We do, however, appreciate if you let us know anyway. But this is not a requirement.

If in doubt: contact us.

webmaster(at)katolsk(dot)no, Informasjonstjenesten i Oslo katolske bispedømme

av Webmaster publisert 24.08.2004, sist endret 24.08.2004 - 17:21