Olavs omvendelse

Katolsk Akademi og St. Olav menighet inviterer til feiring av Olav den Helliges omvendelse og dåp torsdag 23. oktober.

Foredrag ved biskop Bernt Eidsvig og arkeolog Øystein Ekroll.

Les mer
 

Hva er bønn?

Bønn
Bilde: Andreanix/Flickr

«Etter min mening er bønn intet annet enn å stå i vennskapsforhold til Gud og føre samtaler i enerom med ham som vi vet elsker oss.»

(Den hellige Teresa av Avila)

Kristne ber i Faderens og Sønnens og Den Hellige Ånds navn. De kan be alene eller sammen med andre, bruke faste bønner eller forme sine egne, be høyt eller i stillhet. Det kan være berikende å be sammen, og de troende deltar gjerne i felles gudstjenester med lovsang, takksigelse og forbønner.

Formene kan variere, men bønnens hovedsak er alltid kontakten mellom Gud og menneske. Bønnen har sitt utspring i menneskets indre. Et ønske om forbindelse med Gud er det motivet som ligger til grunn. Les mer...