Pavens bønneintensjoner

Se også alle pavens budskap på video. Disse legges ut hver måned på pavens youtubekanal: The Pope Video

Pavens bønneintensjoner for januar 2021

Misjonsintensjon: Om menneskelig fellesskap

Må Herren gi oss nåde til å leve i fullt fellesskap med våre brødre og søstre i andre religioner, slik at vi ber for hverandre og er åpne overfor alle.

Pavens bønneintensjoner for februar 2021

Generell intensjon: Om vold mot kvinner

Vi ber for kvinner som blir ofre for vold, at samfunnet må beskytte dem, og at deres lidelse blir lagt merke til og tatt hensyn til.

 

Pavens bønneintensjoner for mars 2021

Misjonsintensjon: Om skriftemålet

La oss be om at vi kan oppleve en fornyet dybde i forsoningens sakrament, og slik erfare Guds uendelige miskunn.

Pavens bønneintensjoner for april 2021

Generell intensjon: For menneskelige rettigheter

Vi ber for dem som risikerer sine liv når de slåss for grunnleggende rettigheter i diktaturer, autoritære regimer og i demokratier i krise.

Pavens bønneintensjoner for mai 2021

Generell intensjon: For finansverdenen

La oss be for lederne innen finans, at de må samarbeide med styresmaktene for å regulere finansmarkedet og beskytte innbyggerne mot dets farer.

Pavens bønneintensjoner for juni 2021

Misjonsintensjon: Om gode ekteskap

La oss be for de unge som forbereder seg til ekteskap med støtte fra menigheten, at de må vokse i kjærlighet med sjenerøsitet, trofasthet og tålmodighet.

Pavens bønneintensjoner for juli 2021

Generell intensjon: For dialog og vennskap

Vi ber om at vi må være modige og lidenskapelige skapere av dialog og vennskap i sosiale, økonomiske og politiske konfliktsituasjoner.

Pavens bønneintensjoner for august 2021

Misjonsintensjon: For Kirken

La oss be om at Kirken kan motta nåde og styrke fra Den Hellige Ånd til å reformeres i lys av evangeliet.

Pavens bønneintensjoner for september 2021

Generell intensjon: Om en livsstil som bevarer miljøet

Vi ber om at vi alle må ta modige valg for å skape en livsstil som er enkel og bærekraftig for miljøet, mens vi gleder oss over de unge som er så opptatt av dette.

Pavens bønneintensjoner for oktober 2021

Misjonsintensjon: Om misjonerende disipler 

Vi ber om at alle de døpte må engasjere seg i evangelisering og delta i oppdraget, ved å vitne gjennom et liv fylt av evangeliets kraft.

Pavens bønneintensjoner for november 2021

Generell intensjon: For mennesker som lider av depresjon

Vi ber om at mennesker som lider av depresjon eller utbrenthet må finne støtte og se lyset som åpner dem mot livet.

Pavens bønneintensjoner for desember 2021

Misjonsintensjon: For kateketene

La oss be for kateketene, som er kalt til å forkynne Guds Ord, at de med mot og kreativitet kan være vitner i Den Hellige Ånds kraft.

Pavens bønneintensjoner for januar 2022

For ekte menneskelig felleskap

Vi ber for alle som lider på grunn av religiøs diskriminering og forfølgelse, at deres rettigheter og verdighet må bli respektert ut fra det faktum at vi alle er brødre og søstre i den menneskelige familie.

Pavens bønneintensjoner for februar 2022

For ordenssøstre og vigslede kvinner

Vi ber for ordensøstre og vigslede kvinner; vi takker dem for deres misjon og for deres mot, og at de må fortsette å finne nye løsninger på utfordringene i vår tid.

Pavens bønneintensjoner for mars 2022

For et kristent svar på bioteknologiske utfordringer

Vi ber for kristne som opplever bioteknologiske utfordringer; at de må fortsette å forsvare verdigheten til det menneskelige liv gjennom bønn og handling.

Pavens bønneintensjoner for april 2022

For helsepersonell

Vi ber for helsepersonell som har ansvar for syke og eldre, spesielt i de fattigste landene; at de må oppleve tilstrekkelig støtte fra myndighetene og fra sitt lokalmiljø.

Pavens bønneintensjoner for mai 2022

For troende unge mennesker

Vi ber for unge mennesker som ønsker å leve uten grenser, at de gjennom Marias liv må finne evnen til å lytte og til å gå søke etter en dypere innsikt i livet, at de opplever motet som troen gir og ønsket om å tjene Gud og sine medmennesker.

Pavens bønneintensjoner for juni 2022

For familier

Vi ber for kristne familier verden over; at de må virkeliggjøre og erfare betingelsesløs kjærlighet til hverandre, og oppleve å vokse i hellighet gjennom sine daglige gjøremål.

Pavens bønneintensjoner for juli 2022

For de eldre

Vi ber for de eldre som representerer tilhørigheten og minnene til et folk; deres erfaringer og visdom må være til hjelp for unge mennesker i møte med fremtidens håp og ansvar.

Pavens bønneintensjoner for august 2022

For små bedrifter

Vi ber for små og mellomstore bedrifter; at de – midt i en økonomisk og sosial krise – vil finne måter å holde virksomheten gående på og slik fortsette å tjene sine lokalmiljø.

av Webmaster publisert 24.08.2016, sist endret 23.06.2021 - 11:09