Pavens bønneintensjoner

Pavens bønneintensjoner for juni 2018

Sosiale nettverk

At sosiale nettverk må arbeide for å være inkluderende på et vis som respekterer andres forskjellighet.

Pavens bønneintensjoner for juli 2018

Prester og deres pastorale tjeneste

At prester som opplever utmattethet og ensomhet i sitt pastorale arbeid, må finne hjelp og trøst gjennom nærhet til Herren og i sine vennskap med brødre i presteskapet.

Pavens bønneintensjoner for august 2018

Den dyrebare familien

At alle vidtrekkende beslutninger som fattes av økonomer og politikere, må beskytte familien som en av menneskehetens skatter.

Pavens bønneintensjoner for september 2018

Unge mennesker i Afrika

At unge mennesker i Afrika må ha tilgang til utdannelse og jobb i egne land.

Pavens bønneintensjoner for november 2018

I fredens tjeneste

At kjærlighetens og dialogens språk alltid må overvinne konfliktens språk.

Pavens bønneintensjoner for oktober 2018

Ordensfolkets sendelse

At menn og kvinner som har viet sitt liv til Gud, må engasjere seg for å være til stede blant fattige, marginaliserte og dem som ikke har noen stemme.

Pavens bønneintensjoner for desember 2018

I trosoverleveringens tjeneste

At folk som er involvert i trosoverleveringens tjeneste gjennom dialog med sin kultur, må finne et språk som er tilpasset nåtidens omstendigheter.

Pavens bønneintensjoner for januar 2019

Evangelisering: At de unge, spesielt i Latin-Amerika, vil følge Marias eksempel og svare på Herrens kall til å formidle Evangeliets glede til verden.

Pavens bønneintensjoner for februar 2019

Universelt: For at ofrene for menneskehandel, tvangsprostitusjon og vold må bli tatt sjenerøst imot.

 

Pavens bønneintensjoner for mars 2019

Evangelisering: At kristne menigheter, spesielt de som blir forfulgt, føler at de er nær Kristus og får rettighetene sine respektert.

 

Pavens bønneintensjoner for april 2019

Universelt: For leger og deres humanitære samarbeidspartnere som i krigssoner risikerer livet for å redde andres liv.

 

Pavens bønneintensjoner for mai 2019

Evangelisering: At Kirken i Afrika gjennom de troendes engasjement kan være enhetens frø iblant folkeslagene og et håpets tegn for dette kontinentet.

 

Pavens bønneintensjoner for juni 2019

Evangelisering: At prester, gjennom et beskjedent og enkelt liv, aktivt forplikter seg til solidaritet med de fattigste.

 

Pavens bønneintensjoner for juli 2019

Universelt: At de som utøver lov og rett utfører arbeidet med integritet, og at urettferdigheten som råder i verden ikke får det siste ord.

 

Pavens bønneintensjoner for august 2019

Evangelisering: At familier gjennom sine liv i bønn og kjærlighet stadig klarere må bli «skoler for sann menneskelig vekst».

Pavens bønneintensjoner for september 2019

 Universelt: At politikere, vitenskapsmenn og økonomer må samarbeide om å beskytte verdens hav og sjøer.

Pavens bønneintensjoner for oktober 2019

Universelt: At en ånd preget av dialog, vilje til å møtes og forsoning trer frem i det nære Østen, hvor ulike religiøse fellesskap deler livet med hverandre.

 

Pavens bønneintensjoner for november 2019

Evangelisering: At Den Hellige Ånd må blåse en ny «misjonsvår» inn i Kirken.

Pavens bønneintensjoner for desember 2019

Universelt: At hvert eneste land må beslutte å ta de nødvendige grep for å gjøre de aller yngstes fremtid – spesielt de som lider – til en prioritet.

av Webmaster publisert 24.08.2016, sist endret 16.06.2018 - 17:00