Pavens bønneintensjoner

Se også alle pavens budskap på video. Disse legges ut hver måned på pavens youtubekanal: The Pope Video

Pavens bønneintensjoner for januar 2023

For lærere

Vi ber om at lærere må være troverdige vitner, at de underviser i fellesskap heller enn konkurranse og at de fremfor alt hjelper de yngste og mest sårbare.

Pavens bønneintensjoner for februar 2023

For menigheter

Vi ber om at menighetene setter nattverden i sentrum, og at de i stadig økende grad blir tros-, søsken- og omsorgs­fellesskap for dem som trenger det mest.

Pavens bønneintensjoner for mars 2023

For ofre for overgrep

Vi ber for dem som har lidd overgrep fra kirke­medlemmer, at de må finne konkrete svar og støtte i Kirken selv på sin smerte og lidelse.

Pavens bønneintensjoner for april 2023

For en kultur preget av fred og ikkevold

Vi ber for spredning av fred og ikkevold, ved å redusere bruken av våpen hos nasjoner og privatpersoner.

Pavens bønneintensjoner for mai 2023

For kirkelige bevegelser og grupper

Vi ber om at kirkelige bevegelser og grupper må gjenoppdage sin misjon, evangelisere hver dag og bruke sin utrustning i tjenesten for verdens behov.

Pavens bønneintensjoner for juni 2023

For avskaffelse av tortur

Vi ber om at det internasjonale samfunnet må forplikte seg på en konkret måte til å arbeide for avskaffelse av tortur og konkret støtte ofrene for tortur og deres familier.

Pavens bønneintensjoner for juli 2023

For et eukaristisk liv

Vi ber om at katolikker plasserer feiringen av eukaristien i hjertet av sitt liv, slik at menneskelige relasjoner kan forvandles på en gjennom­gripende måte og føre til nære møtet med Gud og dypere menneskelige fellesskap.

Pavens bønneintensjoner for august 2023

For verdens­ungdomsdagen

Vi ber om at verdens­ungdoms­dagen i Lisboa vil hjelpe unge mennesker i deres liv og utfordre dem til å være vitner om evangeliet.

Pavens bønneintensjoner for september 2023

For mennesker som lever i utkanten av samfunnet

Vi ber for de menneskene som lever i utkanten av samfunnet, ofte under umenneskelige forhold, at de ikke må bli oversett av hjelpe­institusjonene og at de aldri betraktes som mindre viktige.

Pavens bønneintensjoner for oktober 2023

For bispesynoden

Vi ber for Kirken at den på alle nivåer må lære å lytte og være åpen for dialog, og at den lar seg lede av Den Hellige Ånd i sin tjeneste for mennesker i hele verden.

Pavens bønneintensjoner for november 2023

For paven

Vi ber for den hellige far når han utfører sitt oppdrag, at han må fortsette å følge flokken som er betrodd ham, hjulpet av Den Hellige Ånd.

Pavens bønneintensjoner for desember 2023

For mennesker med nedsatt funksjonsevne

Vi ber om at mennesker som lever med nedsatt funksjons­evne må få større oppmerksomhet i samfunnet, og at alle institusjoner kan tilby stadig mer tilpassede programmer som hjelper disse menneskene til å delta aktivt i samfunnslivet.

av Webmaster publisert 24.08.2016, sist endret 02.01.2023 - 23:37