Pavens bønneintensjoner

Pavens bønneintensjoner for januar 2018

Religiøse minoriteter i Asia

At kristne og andre religiøse minoriteter i asiatiske land må være i stand til å praktisere troen sin i full frihet.

Pavens bønneintensjoner for februar 2018

Si «nei» til korrupsjon

At de som har materiell, politisk eller åndelig makt må motstå enhver fristelse til korrupsjon.

Pavens bønneintensjoner for mars 2018

Formasjon av åndelig dømmekraft

At Kirken må innse at det haster med formasjon av åndelig dømmekraft, både på det personlige plan og i fellesskaps­sammenhenger.

Pavens bønneintensjoner for april 2018

For de som har ansvar for økonomiske anliggender

At økonomer må ha mot til å forkaste ethvert ekskluderende økonomisk system og vite hvordan man åpner nye veier.

Pavens bønneintensjoner for mai 2018

Lekfolkets sendelse

At det troende lekfolk må oppfylle sin spesielle sendelse ved å bruke kreativitet til å svare på utfordringene verden står overfor i dag.

Pavens bønneintensjoner for juni 2018

Sosiale nettverk

At sosiale nettverk må arbeide for å være inkluderende på et vis som respekterer andres forskjellighet.

Pavens bønneintensjoner for juli 2018

Prester og deres pastorale tjeneste

At prester som opplever utmattethet og ensomhet i sitt pastorale arbeid, må finne hjelp og trøst gjennom nærhet til Herren og i sine vennskap med brødre i presteskapet.

Pavens bønneintensjoner for august 2018

Den dyrebare familien

At alle vidtrekkende beslutninger som fattes av økonomer og politikere, må beskytte familien som en av menneskehetens skatter.

Pavens bønneintensjoner for september 2018

Unge mennesker i Afrika

At unge mennesker i Afrika må ha tilgang til utdannelse og jobb i egne land.

Pavens bønneintensjoner for november 2018

I fredens tjeneste

At kjærlighetens og dialogens språk alltid må overvinne konfliktens språk.

Pavens bønneintensjoner for oktober 2018

Ordensfolkets sendelse

At menn og kvinner som har viet sitt liv til Gud, må engasjere seg for å være til stede blant fattige, marginaliserte og dem som ikke har noen stemme.

Pavens bønneintensjoner for desember 2018

I trosoverleveringens tjeneste

At folk som er involvert i trosoverleveringens tjeneste gjennom dialog med sin kultur, må finne et språk som er tilpasset nåtidens omstendigheter.

av Webmaster publisert 24.08.2016, sist endret 01.01.2018 - 16:08