Pavens bønneintensjoner

Se også alle pavens budskap på video. Disse legges ut hver måned på pavens youtubekanal: The Pope Video

Pavens bønneintensjoner for januar 2021

Misjonsintensjon: Om menneskelig fellesskap

Må Herren gi oss nåde til å leve i fullt fellesskap med våre brødre og søstre i andre religioner, slik at vi ber for hverandre og er åpne overfor alle.

Pavens bønneintensjoner for februar 2021

Generell intensjon: Om vold mot kvinner

Vi ber for kvinner som blir ofre for vold, at samfunnet må beskytte dem, og at deres lidelse blir lagt merke til og tatt hensyn til.

 

Pavens bønneintensjoner for mars 2021

Misjonsintensjon: Om skriftemålet

La oss be om at vi kan oppleve en fornyet dybde i forsoningens sakrament, og slik erfare Guds uendelige miskunn.

Pavens bønneintensjoner for april 2021

Generell intensjon: For menneskelige rettigheter

Vi ber for dem som risikerer sine liv når de slåss for grunnleggende rettigheter i diktaturer, autoritære regimer og i demokratier i krise.

Pavens bønneintensjoner for mai 2021

Generell intensjon: For finansverdenen

La oss be for lederne innen finans, at de må samarbeide med styresmaktene for å regulere finansmarkedet og beskytte innbyggerne mot dets farer.

Pavens bønneintensjoner for juni 2021

Misjonsintensjon: Om gode ekteskap

La oss be for de unge som forbereder seg til ekteskap med støtte fra menigheten, at de må vokse i kjærlighet med sjenerøsitet, trofasthet og tålmodighet.

Pavens bønneintensjoner for juli 2021

Generell intensjon: For dialog og vennskap

Vi ber om at vi må være modige og lidenskapelige skapere av dialog og vennskap i sosiale, økonomiske og politiske konfliktsituasjoner.

Pavens bønneintensjoner for august 2021

Misjonsintensjon: For Kirken

La oss be om at Kirken kan motta nåde og styrke fra Den Hellige Ånd til å reformeres i lys av evangeliet.

Pavens bønneintensjoner for september 2021

Generell intensjon: Om en livsstil som bevarer miljøet

Vi ber om at vi alle må ta modige valg for å skape en livsstil som er enkel og bærekraftig for miljøet, mens vi gleder oss over de unge som er så opptatt av dette.

Pavens bønneintensjoner for oktober 2021

Misjonsintensjon: Om misjonerende disipler 

Vi ber om at alle de døpte må engasjere seg i evangelisering og delta i oppdraget, ved å vitne gjennom et liv fylt av evangeliets kraft.

Pavens bønneintensjoner for november 2021

Generell intensjon: For mennesker som lider av depresjon

Vi ber om at mennesker som lider av depresjon eller utbrenthet må finne støtte og se lyset som åpner dem mot livet.

Pavens bønneintensjoner for desember 2021

Misjonsintensjon: For kateketene

La oss be for kateketene, som er kalt til å forkynne Guds Ord, at de med mot og kreativitet kan være vitner i Den Hellige Ånds kraft.

av Webmaster publisert 24.08.2016, sist endret 19.04.2021 - 01:15