Pavens bønneintensjoner for januar 2017

Kristen enhet

At alle kristne må være trofaste mot Herrens lære ved å strebe etter å gjenopprette kirkelig kommunion gjennom bønn og søskenkjærlighet og ved å samarbeide om å møte utfordringene menneskeheten står overfor.

av Mats Tande publisert 20.08.2013, sist endret 24.08.2016 - 12:26