Pavens bønneintensjoner for februar 2017

Trøst for de nødlidende

At alle som lider nød, må bli tatt vel imot og finne trøst i våre fellesskap, særlig fattige, flyktninger og marginaliserte.

av Mats Tande publisert 07.09.2012, sist endret 24.08.2016 - 12:27