Pavens bønneintensjoner for juli 2017

Frafalne kristne

At våre brødre og søstre som har forvillet seg bort fra troen, på nytt må oppdage Herrens barmhjertige nærhet og skjønnheten i det kristne liv, gjennom våre bønner og vitnesbyrd om evangeliet.

av Mats Tande publisert 07.09.2012, sist endret 24.08.2016 - 12:30