Pavens bønneintensjoner for november 2017

Kristne i Asia

At kristne i Asia må bære vitnesbyrd om evangeliet i ord og handling ved å fremme dialog, fred og gjensidig respekt, særlig i forhold til dem som tilhører andre religioner.

av Mats Tande publisert 07.09.2012, sist endret 24.08.2016 - 12:32