Pavens bønneintensjoner for desember 2018

I trosoverleveringens tjeneste

At folk som er involvert i trosoverleveringens tjeneste gjennom dialog med sin kultur, må finne et språk som er tilpasset nåtidens omstendigheter.

av Mats Tande publisert 07.09.2012, sist endret 09.09.2017 - 16:00