Pavens bønneintensjoner for oktober 2019

Universelt: At en ånd preget av dialog, vilje til å møtes og forsoning trer frem i det nære Østen, hvor ulike religiøse fellesskap deler livet med hverandre.

 

av Mats Tande publisert 07.09.2012, sist endret 16.06.2018 - 16:56