Pavens bønneintensjoner for november 2019

Evangelisering: At Den Hellige Ånd må blåse en ny «misjonsvår» inn i Kirken.

av Mats Tande publisert 07.09.2012, sist endret 16.06.2018 - 16:56