Pavens bønneintensjoner for desember 2019

Universelt: At hvert eneste land må beslutte å ta de nødvendige grep for å gjøre de aller yngstes fremtid – spesielt de som lider – til en prioritet.

av Mats Tande publisert 07.09.2012, sist endret 09.12.2019 - 10:29