Pavens bønneintensjoner for februar 2020

Generell intensjon: Lytt til migrantenes rop

Vi ber om at ropene om hjelp fra migrantene, ofre for kriminell menneskehandel, må bli hørt.

av Mats Tande publisert 07.09.2012, sist endret 18.02.2020 - 09:22