Pavens bønneintensjoner for februar 2021

Generell intensjon: Om vold mot kvinner

Vi ber for kvinner som blir ofre for vold, at samfunnet må beskytte dem, og at deres lidelse blir lagt merke til og tatt hensyn til.

 

av Mats Tande publisert 07.09.2012, sist endret 14.10.2020 - 10:48