Pavens bønneintensjoner for november 2021

Generell intensjon: For mennesker som lider av depresjon

Vi ber om at mennesker som lider av depresjon eller utbrenthet må finne støtte og se lyset som åpner dem mot livet.

av Mats Tande publisert 07.09.2012, sist endret 14.10.2020 - 10:53