Pavens bønneintensjoner for januar 2023

For lærere

Vi ber om at lærere må være troverdige vitner, at de underviser i fellesskap heller enn konkurranse og at de fremfor alt hjelper de yngste og mest sårbare.

av Mats Tande publisert 20.08.2013, sist endret 28.09.2022 - 13:39