Pavens bønneintensjoner for februar 2023

For menigheter

Vi ber om at menighetene setter nattverden i sentrum, og at de i stadig økende grad blir tros-, søsken- og omsorgs­fellesskap for dem som trenger det mest.

av Mats Tande publisert 07.09.2012, sist endret 28.09.2022 - 13:39