Rosenkransens glederike mysterier

 1. Engelen Gabriels budskap til Maria (Luk. 1, 28-38)

  Likesom Jomfru Maria sa "ja" da Gud inviterte henne til å bli mor til vår forløser, ber vi om at alle foreldre vil ønske sine ufødte barn velkomne som en gave fra Gud. Måtte de bli styrket i tillit til Guds planer, slik at de åpner seg for Hans hjelp til å bære frem og oppfostre barnet. La oss være instrumenter for Guds kjærlige omsorg ovenfor alle foreldre, særlig for mødre som opplever et vanskelig svangerskap. Måtte erkeengelen Gabriel, som brakte budskapet til Maria, bringe budskap om glede og styrke til mødre som tenker på abort.

 2. Marias besøk hos Elisabeth (Luk. 1, 39-56)

  Maria dro hastig av sted for å hjelpe sin kusine Elisabeth som erfarte et uvanlig svangerskap. Vi ber vår velsignede mor Maria om å være beskytter over våre anstrengelser for å hjelpe gravide kvinner som trenger vår hjelp. I dette mysteriet hilser vi Jesus og Johannes, som fremdeles er ufødte, som eksempler på alle barn som venter på å bli født. La oss be om at alle mødre i sine hjerter kan samstemme med Marias Magnificat: "Min sjel opphøyer Herren?Store ting har han gjort mot meg, hellig er hans navn".

 3. Jesu Kristi fødsel (Luk. 2, 1-21)

  Vi minnes den første juledagen da Guds nåde kom til i en syndig verden og gleder oss over fødselen til et barn. Vi takker for denne avgjørende stunden i vår frelseshistorie, og vi ber om at alle som venter barn kan se frem til en glederik fødselsdag. Måtte de, i sitt ufødte barn, se en anledning til å dele muligheten til å kjenne og elske Gud i all evighet og en anledning til å oppleve de gleder og utfordringene som Gud ønsker for barnet her på jorden! La oss be om at familielivet må få en gjenreist verdi i vår tid, ved Den hellige families eksempel, Jesus, Hans mor Maria og Josef.

 4. Jesus blir båret frem i tempelet (Luk. 2, 22-38)

  I følge lovgivningen i Den gamle pakt, ble Jesus, som familiens førstefødte, båret frem til tempelet av Maria og Josef for å innvies til Herrren. La oss be om at alle foreldre vil se på seg selv som Skaperens medarbeidere når barn unnfanges, slik at de bringer dem tilbake til Ham. Med tillit til Guds planer, ber vi om at alle foreldre må glede seg over å ha en så verdifull gave å bringe tilbake til den gode Gud som har gitt seg selv til oss.

 5. Jesus blir gjenfunnet i tempelet (Luk. 2, 41-52)

  Da Jesus som tolvåring var oppslukt av å lytte til de religiøse lærere og av å stille dem spørsmål om sin himmelske far, ble han borte en tid fra sin jordiske familie. Men de visste hvor de skulle se etter ham! Måtte alle foreldre forberede sine barn, med ord og eksempler, til å gå trofast i messen og til å fastholde et evig vennskap med Gud, gjennom bønn, sakramenter og etterfølgelse. Vi ber om at denne livsveien må erstatte den veien som avler fosterdrap.

av Webmaster publisert 03.10.2001, sist endret 03.10.2001 - 10:55