Liturgisk kalender 1999 (År A)

I denne liturgiske kalenderen for 1999 oppgis alle bibeltekstene som brukes under liturgien. Betydningene av forkortelsene finner du foran i din norske Bibel. Enkelte tekster er tatt fra den del av Det gamle testamente som ikke er inkludert i de fleste protestantiske bibler - «de deuterokanoniske bøker», også kalt «apokryfene». Det finnes én bibelutgave som har med disse, og apokryfene finnes også i en egen bok av det navn fra Det Norske Bibelselskap.

Tekstene på en vanlig søndag står i denne rekkefølge: Lesning fra Det gamle testamente; fra Det nye testamente; evangelielesningen. På hverdager er det kun to tekster, medregnet evangelielesningen. Dager med kirkeplikt står med fet skrift. Husk at alle søndager har kirkeplikt, dessuten Jul (Midnattsmessen eller den 25.12. om dagen), og Kristi Himmelfart. I mange land er det kirkeplikt på flere dager, som f.eks. 15. august og 8. desember. Faste- og abstinensplikt står også i fet skrift (Askeonsdag og Langfredag). Dager som er angitt med STORE BOKSTAVER er søndager, fester eller høytider.

Det står angitt hvilke helgener som skal minnes i messen (dersom navnet står i parentes, er minnedagen valgfri). Der en nordisk helgen er obligatorisk minnedag, nevnes ikke det som i andre land er obligatorisk eller valgfritt helgenminne (slik ser vi f.eks. at den hellige Blasius utgår til fordel for den hellige Ansgar 3. februar. Forresten har Den katolske kirke i Sverige fått lov til å flytte Blasius til 1. februar, slik at man ikke går glipp av ham - ikke så dumt...). På lørdager som ikke er fest-, høytids- eller obligatoriske minnedager, kan man minnes jomfru Maria. I Norge var det vanlig i Middelalderen at det på «ledige» onsdager likeledes kunne feires Olavsmesser.

Se også tidebønner og messetekster

Liturgisk kalender 1998 (År C) - Januar - Februar - Mars - April - Mai - Juni - Juli - August - September - Oktober - November - Desember

Faste - Palmesøndag - Pinse - Olsok - Advent - Jul


Januar

Fre 1
GUDS MOR MARIA - 4 Mos 6,22-27; Gal 4.4-7; Luk 2,16-21 Verdensdagen for fred.
Lør 2
De hellige Basilios og Gregor av Nazians - 1 Joh 2,22-28; Joh 1,19-28
SØN 3
HERRENS ÅPENBARING - Jes 60,1-6; Ef 3,2-3a.5-6; Matt 2,1-12
Man 4
1 Joh 3,22-4,6; Matt 4,12-17.23-25
Tir 5
1 Joh 4,7-10; Mark 6,34-44
Ons 6
1 Joh 4,11-18; Mark 6,45-52
Tor 7
(Den hellige Raimund av Peñafort) 1 Joh 4,19-5,4; Luk 4,14-22a
Fre 8
(Den hellige Torfinn) 1 Joh 5,5-13; Luk 5,12-16
Lør 9
1 Joh 5,14-21; Joh 3,22-30
SØN 10
HERRENS DÅP - Jes 42,1-4.6-7; Apg 10,34-38; Matt 3,13-17
Man 11
Hebr 1,1-6; Mark 1,14-20
Tir 12
Hebr 2,5-12; Mark 1,21b-28
Ons 13
(Den hellige Hilarius) Hebr 2,14-18; Mark 1,29-39
Tor 14
Hebr 3,7-14; Mark 1,40-45
Fre 15
Hebr 4,1-5.11; Mark 2,1-12
Lør 16
Hebr 4,12-16; Mark 2,13-17
SØN 17
2. SØNDAG I DET ALMINNELIGE KIRKEÅR - Jes 49,3.5-6; 1 Kor 1,1-3; Joh 1,29-34. Fra 17. til 24. januar: Bønneuken for kristen enhet.
Man 18
Hebr 5,1-10; Mark 2,18-22
Tir 19
Hebr 6,10-20; Mark 2,23-28
Ons 20
(Den hellige Fabian) (Den hellige Sebastian) Hebr 7,1-3.15-17; Mark 3,1-6
Tor 21
Den hellige Agnes. Hebr 7,25-8,6; Mark 3,7-12
Fre 22
(Den hellige Vincent) Hebr 8,6-13; Mark 3,13-19
Lør 23
Hebr 9,2-3.11-14; Mark 3,20-21
SØN 24
3. SØNDAG I DET ALMINNELIGE KIRKEÅR - Jes 8,23b-9,3; 1 Kor 1,10-13.17; Matt 4,12-23 eller 4,12-17)
Man 25
APOSTELEN PAULUS' OMVENDELSE - Apg 22,3-16 eller 9,1-22; Mark 16,15-18
Tir 26
De hellige Timoteus og Titus. 2 Tim 1,1-8 eller Tit 1,1-5; Luk 10,1-9.
Ons 27
(Den hellige Angela Merici) 1 Hebr 10,11-18; Mark 4,1-20
Tor 28
Den hellige Thomas Aquinas. 1 Hebr 10,19-25; Mark 4,21-25
Fre 29
1 Hebr 10,32-39; Mark 4,26-34
Lør 30
1 Hebr 11,1-2.8-19; Mark 4,35-41
SØN 31
4. SØNDAG I DET ALMINNELIGE KIRKEÅR - Sef 2,3.3,12-13; 1 Kor 1,26-31; Matt 5,1-12a

Februar

Man 1
Hebr 11,32-40; Mark 5,1-20
Tir 2
HERRENS FREMSTILLING I TEMPELET - Mal 3,1-4 eller Hebr 2,14-18; Luk 2,22-40. Kirkevigselsfest i Vår Frue, Tromsø.
Ons 3
Den hellige Ansgar. Hebr 12,4-7.11-15; Mark 6,1-6. Kirkevigselsfest i Tromsø Stift.
Tor 4
Hebr 12,18-19.21-24; Mark 6,7-13
Fre 5
Den hellige Agathe. Hebr 13,1-8; Mark 6,14-29
Lør 6
Den hellige Paul Miki og hans ledsagere. Hebr 13,15-17.20-21; Mark 6,30-34
SØN 7
5. SØNDAG I DET ALMINNELIGE KIRKEÅR - Jes 58,7-10; 1 Kor 2,1-5; Matt 5,13-16
Man 8
(Den hellige Hieronymus Emiliani) 1 Mos 1,1-19; Mark 6,53-56
Tir 9
1 Mos 1,20-2,4a; Mark 7,1-13
Ons 10
Den hellige Scholastica. 1 Mos 2,4b-9.15-17; Mark 7,14-23
Tor 11
(Den hellige Vår Frue av Lourdes). 1 Mos 2,18-25; Mark 7,24-30 (eller minnedagens tekster: Jes 66,10-14c; Joh 2,1-11)
Fre 12
1 Mos 3,1-8; Mark 7,31-37
Lør 13
1 Mos 3,9-24; Mark 8,1-10
SØN 14
6. SØNDAG I ET ALMINNELIGE KIRKEÅR - Sir 15,15-20; 1 Kor 2,6-10; Matt 5,17-37 eller 20-22a.27-28.33-34a.37
Man 15
1 Mos 4,1-15.25; Mark 8,11-13
Tir 16
1 Mos 6,5-8.7,1-5.10; Mark 8,14-21
Ons 17
Askeonsdag (faste og abstinens) Joel 2,12-18; 2 Kor 5,20-6,2; Matt 6,1-6.16-18
Tor 18
5 Mos 30,15-20; Luk 9,22-25
Fre 19
Jes 58,1-9a; Matt 9,14-15
Lør 20
Jes 58,9b-14; Luk 5,27-32
SØN 21
1. SØNDAG I FASTEN - 1 Mos 2,7-9.3,1-7; Rom 5,12-19 eller 5,12.17-19; Matt 4,1-11
Man 22
APOSTELEN PETERS STOL - 1 Pet 5,1-4; Matt 16,13-19
Tir 23
Jes 55,10-11; Matt 6,7-15
Ons 24
Jona 3,1-10; Luk 11,29-32
Tor 25
Est 14,1.3-5.9-10; Matt 7,7-12
Fre 26
Esek 18,21-28; Matt 5,20-26
Lør 27
5 Mos 26,16-19; Matt 5,43-48
SØN 28
2. SØNDAG I FASTEN - 1 Mos 12,1-4a; 2 Tim 1,8b-10; Matt 17,1-9

Mars

Man 1
Dan 9,4b-10; Luk 6,36-38
Tir 2
Jes 1,10.16-20; Matt 23,1-12
Ons 3
Jer 18,18-20; Matt 20,17-28
Tor 4
Jer 17,5-10; Luk 16,19-31
Fre 5
1 Mos 37,3-4.12-13a.17b-28; Matt 21,33-43.45-46
Lør 6
Mik 7,14-15.18-20; Luk 15,1-3.11-32
SØN 7
3. SØNDAG I FASTEN - 2 Mos 17,3-7; Rom 5,1-2.5-8; Joh 4,5-42 eller 5-15.19b-26.39a.40-42
Man 8
2 Kong 5,1-15a; Luk 4,24-30
Tir 9
Dan 3,25.34-43; Matt 18,21-35
Ons 10
5 Mos 4,1.5-9; Matt 5,17-19
Tor 11
Jer 7,23-28; Luk 11,14-23
Fre 12
Hos 14,2-10; Mark 12,28b-34
Lør 13
Hos 6,1-6; Luk 18,9-14
SØN 14
4. SØNDAG I FASTEN - 1 Sam 16,1b.6-7.10-13a; Ef 5,8-14; Joh 9,1-41 eller 9,1.6-9.13-17.34-38
Man 15
Jes 65,17-21; Joh 4,43-54
Tir 16
Esek 47,1-9.12; Joh 5,1-16
Ons 17
Jes 49,8-15; Joh 5,17-30
Tor 18
2 Mos 32,7-14; Joh 5,31-47
Fre 19
DEN HELLIGE JOSEF, JOMFRU MARIAS BRUDGOM. 2 Sam 7,4-5a.12-14a.16; Rom 4,13.16-18.22; Matt 1,16.18-21.24a eller Luk 2,41-51a
Lør 20
Jer 11,18-20; Joh 7,40-53
SØN 21
5. SØNDAG I FASTEN - Esek 37,12b-14; Rom 8,8-11; Joh 11,1-45 eller 3-7.17-20.33b-45
Man 22
Dan 13,1-9.15-17.19-30.33-62 eller 41c-62; Joh 8,1-11
Tir 23
4 Mos 21,4-9; Joh 8,21-30
Ons 24
Dan 3,14-20.91-92.95; Joh 8,31-42
Tor 25
HERRENS BEBUDELSE - Jes 7,10-14; 8,10; Heb 10,4-10; Luk 1,26-38
Fre 26
Jer 20,10-13; Joh 10,31-42
Lør 27
Esek 37,21-28; Joh 11,45-56
SØN 28
PALMESØNDAG
Palmevigsel: Matt 21,1-11
Messe: Jes 50,4-7; Fil 2,6-11; Matt 26,14-27.66 eller 27,11-54
Man 29
Jes 42,1-7; Joh 12,1-11
Tir 30
Jes 49,1-6; Joh 13,21-33.36-38
Ons 31
Jes 50,4-9a; Matt 26,14-25

April

Tor 1
Skjærtorsdag
Oljevigselsmessen: Jes 61,1-3a.6a.8b-9; Ap 1,5-8; Luk 4,16-21
Påskens hellige triduum begynner
Aftenmessen til minne om Herrens hellige nattverd: 2 Mos 12,1-8.11-14; 1 Kor 11,23-26; Joh 13,1-15
Fre 2
Langfredag - Faste og abstinens - Ingen messe
Feiring av Jesu lidelseshistorie: Jes 52,13-53,12; Heb 4,14-16.5,7-9, Joh 18,1-19,42
Lør 3
Ingen messe on dagen
Påskemesseplikten oppfylles påskenatt eller -dag.
Påskenatt: 1 Mos 1,1-2,2 eller 1,1.26-31a; 1 Mos 22,1-18 eller 22,1-2.9a.10-13.15-18; 2 Mos 14,15-15,1; Jes 54,5-14; Jes 55,1-11; 3,9-15.32-4,4; Esek 36,16-17a.18-28; Rom 6,3-11; Matt 28,1-10
SØN 4
PÅSKEDAG - Apg 10,34.37-43; Kol 3,1-4 eller 1 Kor 5,6b-8; Joh 20,1-9 eller Matt 28,1-10 (Alternativ til aftenmesse: Luk 24,13-35)
Man 5
MANDAG I PÅSKEOKTAVEN - Apg 2,14.22-33; Matt 28,8-15
Tir 6
TIRSDAG I PÅSKEOKTAVEN - Apg 2,36-41; Joh 20,11-18
Ons 7
ONSDAG I PÅSKEOKTAVEN - Apg 3,1-10; Luk 24,13-35
Tor 8
TORSDAG I PÅSKEOKTAVEN - Apg 3,11-26; Luk 24,35-48
Fre 9
FREDAG I PÅSKEOKTAVEN - Apg 4,1-12; Joh 21,1-14
Lør 10
LØRDAG I PÅSKEOKTAVEN - Apg 4,13-21; Mark 16,9-15
SØN 11
2. SØNDAG I PÅSKETIDEN - Apg 2,42-47; 1 Pet 1,3-9; Joh 20,19-31
Man 12
Apg 4,23-31; Joh 3,1-8
Tir 13
(Den hellige Martin) Apg 4,32-37; Joh 3,7b-15
Ons 14
Apg 5,17-26; Joh 3,16-21
Tor 15
Apg 5,27-33; Joh 3,31-36
Fre 16
Den hellige Magnus. Apg 5,34-42; Joh 6,1-15
Lør 17
Apg 6,1-7; Joh 6,16-21
SØN 18
3. SØNDAG I PÅSKETIDEN - Apg 2,14.22-33; 1 Pet 1,17-21; Luk 24,13-35
Man 19
Apg 6,8-15; Joh 6,22-29
Tir 20
Apg 7,51-8.1a; Joh 6,30-35
Ons 21
(Den hellige Anselm av Canterbury) Apg 8,1b-8; Joh 6,35-40
Tor 22
Apg 8,26-40; Joh 6,44-51
Fre 23
(Den hellige Adalbert) (Den hellige Georg) Apg 9,1-20; Joh 6,52-59
Lør 24
(Den hellige Fidelis av Sigmaringen) Apg 9,31-42; Joh 6,60-69
SØN 25
4. SØNDAG I PÅSKETIDEN - Apg 2,14a.36-41; 1 Pet 2,20b- 25; Joh 10,1-10
Man 26
Apg 11,1-18; Joh 10,11-18
Tir 27
Apg 11,19-26; Joh 10,22-30
Ons 28
(Den hellige Peter Chanel) (Den hellige Louis M. Grigion de Montfort) Apg 12,24-13.5a; Joh 12,44-50
Tor 29
Den hellige Katarina av Siena. Apg 13,13-25; Joh 13,16-20
Fre 30
Den hellige Pius V. Apg 13,26-33; Joh 14,1-6

Mai

Lør 1
(Den hellige Josef, håndverkeren) Apg 13,44-52; Joh 14,7-14 (eller minnedagens tekster: 1 Mos 1,26-2,3 eller Kol 3,14-15.17.23-24; Matt 13,54-58)
SØN 2
5. SØNDAG I PÅSKETIDEN - Apg 6,1-7; 1 Pet 2,4-9; Joh 14,1-12
Man 3
DE HELLIGE FILIP OG JAKOB - 1 Kor 15,1-8; Joh 14,6-14
Tir 4
Apg 14,19-28; Joh 14,27-31a
Ons 5
Apg 15,1-6; Joh 15,1-8
Tor 6
Apg 15,7-21; Joh 15,9-11
Fre 7
Apg 15,22-31; Joh 15,12-17
Lør 8
Apg 16,1-10; Joh 15,18-21
SØN 9
6. SØNDAG I PÅSKETIDEN - Apg 8,5-8.14-17; 1 Pet 3,15-18; Joh 14,15-21
Man 10
Apg 16,11-15; Joh 15,26-16.4a
Tir 11
Apg 16,22-34; Joh 16,5-11
Ons 12
(De hellige Nereus og Achilleus) (Den hellige Pancratius). Apg 17,15.22-18,1; Joh 16,12-15
TOR 13
KRISTI HIMMELFART - Apg 1,1-11; Ef 1,17-23; Matt 28,16-20
Fre 14
DEN HELLIGE MATTIAS. Apg 1,15-17.20-26; Joh 15,9-17
Lør 15
(Den hellige Hallvard) Apg 18,23-28; Joh 16,23b-28
SØN 16
7. SØNDAG I PÅSKETIDEN - Apg 1,12-14; 1 Pet 4,13-16; Joh 17,1-11a
Man 17
Apg 19,1-8; Joh 16,29-33
Tir 18
Den hellige Erik. Apg 20,17-27; Joh 17,1-11a
Ons 19
Apg 20,28-38; Joh 17,11b-19
Tor 20
(Den hellige Bernardin av Siena) Apg 22,30.23,6-11; Joh 17,20-26
Fre 21
Apg 25,13b-21; Joh 21,15-19
Lør 22
Apg 28,16-20.30-31; Joh 21,20-25
Pinseaften: 1 Mos 11,1-9 eller 2 Mos 19,3-8a.16-20 eller Esek 37,1-14 eller Joel 3,1-5; Rom 8,22-27; Joh 7,37-39
SØN 23
PINSE - Apg 2,1-11; 1 Kor 12,3b-7.12-13; Joh 20,19-23
Man 24
Sir 17,20-28; Mark 10,17-27
Tir 25
(Den hellige Beda den ærverdige) (Den hellige Gregor VII) (Den hellige Maria Magdalena de'Pazzi) Sir 35,1-15; Mark 10,28-31
Ons 26
Den hellige Filip Neri. Sir 36,1-2a.5-6.13-19; Mark 10,32-45
Tor 27
(Den hellige Augustin av Canterbury) Sir 42,15-26; Mark 10,46-52. I Tromsø stift: Årsdag for bispevigselen.
Fre 28
Sir 44,1.9-13; Mark 11,11-26
Lør 29
Sir 51,17-27; Mark 11,27-33
SØN 30
FESTEN FOR DEN HELLIGE TREENIGHET - 2 Mos 34,4b-6.8-9; 2 Kor 13,11-13; Joh 3,16-18
Man 31
JOMFRU MARIAS GJESTING HOS ELISABETH - Sef 3,14-18 eller Rom 12,9-16; Luk 1,39-56

Juni

Tir 1
Den hellige Justin. Tob 2,9-14; Mark 12,13-17
Ons 2
(De hellige Marcellinus og Peter) Tob 3,1-11a.16-17a; Mark 12,18-27
Tor 3
Den hellige Karl Lwanga og hans ledsagere. Tob 6,10-11.7,1-17.8,4-9a; Mark 12,28b-34
Fre 4
Tob 11,5-17; Mark 12,35-37
Lør 5
Den hellige Bonifatius. Tob 12,1.5-15.20; Mark 12,38-44
SØN 6
FESTEN FOR KRISTI LEGEME OG BLOD
5 Mos 8,2-3.14b-16a; 1 Kor 10,16-17; Joh 6,51-58
Man 7
2 Kor 1,1-7; Matt 5,1-12
Tir 8
2 Kor 1,18-22; Matt 5,13-16
Ons 9
(Den hellige Efrem) 2 Kor 3,4-11; Matt 5,17-19
Tor 10
2 Kor 3,15-4,1.3-6; Matt 5,20-26
Fre 11
JESU HJERTEFEST - 5 Mos 7,6-11; 1 Joh 4,7-16; Matt 11,25-30
Lør 12
Maria ubesmittede hjerte. Jes 61,9-11; Luk 2,41-51
SØN 13
11. SØNDAG I DET ALMINNELIGE KIRKEÅR - 2 Mos 19,2-6a; Rom 5,6-11; Matt 9,36-10.8
Man 14
2 Kor 6,1-10; Matt 5,38-42
Tir 15
2 Kor 8,1-9; Matt 5,43-48
Ons 16
2 Kor 9,6-11; Matt 6,1-6.16-18
Tor 17
2 Kor 11,1-11; Matt 6,7-15
Fre 18
2 Kor 11,18.21b-30; Matt 6,19-23
Lør 19
(Den hellige Romualdus). 2 Kor 12,1-10; Matt 6,24-34
SØN 20
12. SØNDAG I DET ALMINNELIGE KIRKEÅR - Jer 20,10-13; Rom 5,12-15; Matt 10,26-33
Man 21
Den hellige Aloysius Gonzaga. 1 Mos 12,1-9; Matt 7,1-5
Tir 22
(Den hellige Paulinus av Nola) (De hellige John Fisher og Thomas More) 2 Mos 13,2.5-18; Matt 7,6.12-14
Ons 23
Dag: 1 Mos 15,1-12.17-18; Matt 7,15-20
Vigiliemesse til Jonsok: Jer 1,4-10; 1 Pet 1,8-12; Luk 1,5-17
Tor 24
JOHANNES DØPERENS FØDSEL (JONSOK) - Jes 49,1-6; Apg 13,22-26; Luk 1,57-66.80
Fre 25
1 Mos 17,1.9-10.15-22; Matt 8,1-4
Lør 26
Dag: 1 Mos 18,1-15; Matt 8,5-17
Vigiliemesse til Peter og Paulus: Apg 3,1-10; Gal 1,11-20; Joh 21,15-19
SØN 27
APOSTLENE PETER OG PAULUS - Apg 12,1-11; 2 Tim 4,6-8.17-18; Matt 16,13-19
Man 28
Den hellige Ireneus. 1 Mos 18,16-33; Matt 8,18-22
Tir 29
1 Mos 19,15-29; Matt 8,23-27
Ons 30
(Kirkens første martyrer i Roma) 1 Mos 21,5.8-20; Matt 8,28-34

Juli

Tor 1
1 Mos 22,1-19; Matt 9,1-8
Fre 2
1 Mos 23,1-4.19.24,1-8.62-67; Matt 9,9-13
Lør 3
DEN HELLIGE THOMAS. Ef 2,19-22; Joh 20,24-29
SØN 4
14. SØNDAG I DET ALMINNELIGE KIRKEÅR - Sak 9,9-10; Rom 8,9.11-13; Matt 11,25-30
Man 5
(Den hellige Antonius M. Zaccaria) 1 Mos 28,10-22a; Matt 9,18-26
Tir 6
(Den hellige Maria Goretti) 1 Mos 32,22-32; Matt 9,32-38
Ons 7
1 Mos 41,55-57.42,5-7a.17-24a; Matt 10,1-7
Tor 8
(Den hellige Sunniva) 1 Mos 44,18-21.23b-29.45,1-5; Matt 10,7-15
Fre 9
1 Mos 46,1-7.28-30; Matt 10,16-23
Lør 10
Den hellige Knut. 1 Mos 49,29-32.50,15-26a; Matt 10,24-33
SØN 11
15. SØNDAG I DET ALMINNELIGE KIRKEÅR - Jes 55,10-11; Rom 8,18-23; Matt 13,1-23 eller 1-9
Man 12
2 Mos 1,8-14.22; Matt 10,34-11,1
Tir 13
(Den hellige Henrik) 2 Mos 2,1-15a; Matt 11,20-24
Ons 14
(Den hellige Camillus av Lellis) 2 Mos 3,1-6.9-12; Matt 11,25-27
Tor 15
(Den hellige Svithun) (Den hellige Bonaventura) 2 Mos 3,13-20; Matt 11,28-30
Fre 16
(Vår Frue av Karmelberget) 2 Mos 11,10-12,14; Matt 12,1-8 (eller minnedagens tekster: Sak 2,14-17; Matt 12,46-50)
Lør 17
2 Mos 12,37-42; Matt 12,14-21
SØN 18
16. SØNDAG I DET ALMINNELIGE KIRKEÅR - Visd 12,13.16-19; Rom 8,26-27; Matt 13,24-43 eller 24-30
Man 19
2 Mos 14,5-18; Matt 12,38-42
Tir 20
Den hellige Thorlakr. 2 Mos 14,21-15,1; Matt 12,46-50
Ons 21
(Den hellige Laurentius av Brindisi) 2 Mos 16,1-5.9-15; Matt 13,1-9
Tor 22
Den hellige Maria Magdalena. Høys 3,1-4a eller 2 Kor 5,14-17; Joh 20,1-2.11-18
Fre 23
Den hellige Birgitta. 2 Mos 20,1-17; Matt 13,18-23
Lør 24
2 Mos 24,3-8; Matt 13,24-30
SØN 25
17. SØNDAG I DET ALMINNELIGE KIRKEÅR - 1 Kong 3,5.7-12; Rom 8,28-30; Matt 13,44-52
Man 26
De hellige Joakim og Anna. 2 Mos 32,15-24.30-34; Matt 13,31-35
Tir 27
2 Mos 33,7-11.34,5b-9.28; Matt 13,36-43
Ons 28
2 Mos 34,29-35; Matt 13,44-46. I Trondheim stift: Årsdag for bispevigselen.
Tor 29
OLAV DEN HELLIGE - OLSOK - Visd 10,10-14; Jak 1,2-4.12; Matt 16,24-28
Der Olsok feires søndag: Den hellige Marta. 1 Joh 4,7-16; Joh 11,19-27 eller Luk 10,38-42
Fre 30
(Den hellige Peter Krysologus). 3 Mos 23,1.4-11.15-16.27.34b-37; Matt 13,54-58
Lør 31
Den hellige Ignatius av Loyola. 3 Mos 25,1.8-17; Matt 14,1-12

August

SØN 1
Der St. Olav feires 29. juli - 18.SØNDAG I DET ALMINNELIGE KIRKEÅR - Jes 55,1-3; Rom 8,35.37-39; Matt 14,13-21
Der Olsok feires i dag: OLSOK. Olsoktekstene: se 29. juli.
Man 2
(Den hellige Eusebius av Vercelli) (Den hellige Peter Julian Eymard) 4 Mos 11,4b-15; Matt 14,22-36
Tir 3
4 Mos 12,1-13; Matt 15,1-2.10-14
Ons 4
Den hellige Johannes Maria Vianney. 4 Mos 13,1-2.25-14,1.26-29; Matt 15,21-28
Tor 5
(Vigselsfest for Maria Maggiore-basilikaen) 4 Mos 20,1-13; Matt 16,13-23 (eller minnedagens tekster: Åp 21,1-5a; Luk 11,27-28)
Fre 6
HERRENS FORKLARELSE - Dan 7,9-10.13-14 eller 2 Pet 1,16-19; Matt 17,1-9. Kirkevigselsfest i St Olav, Oslo.
Lør 7
(Den hellige Sixtus II og hans ledsagere) (Den hellige Cajetan) 5 Mos 6,4-13; Matt 17,14-20 Kirkevigselsfest i Oslo katolske bispedømme.
SØN 8
19. SØNDAG I DET ALMINNELIGE KIRKEÅR - 1 Kong 19,9a.11-13a; Rom 9,1-5; Matt 14,22-33
Man 9
(Den hellige Teresa Benedikta av korset - Edith Stein) 5 Mos 10,12-22; Matt 17,22-27
Tir 10
DEN HELLIGE LAURENTIUS - 2 Kor 9,6-10; Joh 12,24-26
Ons 11
Den hellige Klara. 5 Mos 34,1-12; Matt 18,15-20
Tor 12
Jos 3,7-10a.11.13-17; Matt 18,21-19,1
Fre 13
(Den hellige Pontian) (Den hellige Hippolyt) Jos 24,1-13; Matt 19,3-12
Lør 14
Dag: Den hellige Maximilian Maria Kolbe. Jos 24,14-29; Matt 19,13-15
Vigiliemessen til Marias Opptagelse: 1 Krøn 15,3-4.15-16.16,1-2; 1 Kor 15,54b-57; Luk 11,27-28
SØN 15
JOMFRU MARIAS OPPTAGELSE I HIMMELEN - Åp 11,19a.12,1.3-6a.10ab; 1 Kor 15,20-27; Luk 1,39-56
Man 16
(Den hellige Stefan av Ungarn) Dom 2,11-19; Matt 19,16-22
Tir 17
Dom 6,11-24a; Matt 19,23-30
Ons 18
Dom 9,6-15; Matt 20,1-16a
Tor 19
(Den hellige Johannes Eudes) Dom 11,29-39a; Matt 22,1-14
Fre 20
Den hellige Bernhard av Clairvaux. Rut 1,1.3-6.14b-16.22; Matt 22,34-40
Lør 21
Den hellige Pius X. Rut 2,1-3.8-11.4,13-17; Matt 23,1-12
SØN 22
21. SØNDAG I DET ALMINNELIGE KIRKEÅR - Jes 22,19-23; Rom 11,33-36; Matt 16,13-20
Man 23
(Den hellige Rosa av Lima) 1 Tess 1,1-5.8b-10; Matt 23,13-22
Tir 24
DEN HELLIGE BARTOLOMEUS - Åp 21,9b-14; Joh 1,45-51
Ons 25
(Den hellige Ludvig av Frankrike) (Den hellige Josef av Calasanz) 1 Tess 2,9-13; Matt 23,27-32
Tor 26
1 Tess 3,7-13; Matt 24,42-51
Fre 27
1 Tess 4,1-8; Matt 25,1-13
Lør 28
Den hellige Augustin. 1 Tess 4,9-11; Matt 25,14-30
SØN 29
22. SØNDAG I DET ALMINNELIGE KIRKEÅR - Jer 20,7-9; Rom 12,1-2; Matt 16,21-27
Man 30
1 Tess 4,13-18; Luk 4,16-30
Tir 31
1 Tess 5,1-6.9-11; Luk 4,31-37

September

Ons 1
Kol 1,1-8; Luk 4,38-44
Tor 2
Kol 1,9-14; Luk 5,1-11
Lør 3
Den hellige Gregor den Store. Kol 1,15-20; Luk 5,33-39
Lør 4
Kol 1,21-23; Luk 6,1-5
SØN 5
23. SØNDAG I DET ALMINNELIGE KIRKEÅR - Esek 33,7-9; Rom 13,8-10; Matt 18,15-20
Man 6
Kol 1,24-2,3; Luk 6,6-11
Tir 7
Kol 2,6-15; Luk 6,12-19
Ons 8
JOMFRU MARIAS FØDSEL - Mi 5,1-4a eller Rom 8,28-30; Matt 1,1-16.18-23 eller kun 18-23
Tor 9
(Den hellige Peter Claverius) Kol 3,12-17; Luk 6,27-38.
Fre 10
1 Tim 1,1-2.12-14; Luk 6,39-42. I Trondheim stift: Kirkevigselsfest.
Lør 11
1 Tim 1,15-17; Luk 6,43-49
SØN 12
24. SØNDAG I DET ALMINNELIGE KIRKEÅR - Sir 27,33-28,9; Rom 14,7-9; Matt 18,21-35
Man 13
Den hellige Johannes Chrysostomos. 1 Tim 2,1-8; Luk 7,1-10
Tir 14
KORSETS OPPHØYELSE - 4 Mos 21,4-9 eller Fil 2,6-11; Joh 3,13-17
Ons 15
Jomfru Marias Smerter. Hebr 5,7-9; Joh 19,25-27 eller Luk 2,33-35
Tor 16
De hellige Kornelius og Kyprian. 1 Tim 4,12-16; Luk 7,36-50
Fre 17
(Den hellige Robert Bellarmin) 1 Tim 6,2c-12; Luk 8,1-3
Lør 18
Tim 6,13-16; Luk 8,4-15
SØN 19
25. SØNDAG I DET ALMINNELIGE KIRKEÅR - Jes 55,6-9; Fil 1,20c-24.27a; Matt 20,1-16a
Man 20
Den hellige Kim Taegon og hans ledsagere. Esra 1,1-6; Luk 8,16-18
Tir 21
DEN HELLIGE MATTEUS - Ef 4,1-7.11-13; Matt 9,9-13
Ons 22
Esra 9,5-9; Luk 9,1-6
Tor 23
Hag 1,1-8; Luk 9,7-9
Fre 24
Hag 1,15b-2,9; Luk 9,18-22
Lør 25
Sak 2,5-9.14-15a; Luk 9,43b-45
SØN 26
26. SØNDAG I DET ALMINNELIGE KIRKEÅR - Esek 18,25-28; Fil 2,1-11 eller 1-5; Matt 21,28-32
Man 27
Den hellige Vincent av Paul. Sak 8,1-8; Luk 9,46-50
Tir 28
(Den hellige Venceslas) (Den hellige Lorenzo Ruiz og hans ledsagere) Sak 8,20-23; Luk 9,51-56
Ons 29
ERKEENGLENE MIKAEL, GABRIEL OG RAFAEL - Dan 7,9-10.13-14 el Joh Åp 12,7-12a; Joh 1,47-51
Tor 30
Den hellige Hieronymus. Neh 8,1-4a.5-6.7b-12; Luk 10,1-12

Oktober

Fre 1
Den hellige Terese av Jesusbarnet. Bar 1,15-22; Luk 10,13-16
Lør 2
De hellige verneengler. 2 Mos 23,20-23; Matt 18,1-5.10
SØN 3
27. SØNDAG I DET ALMINNELIGE KIRKEÅR - Jes 5,1-7; 2 Fil 4,6-9; Matt 21,33-43
Man 4
Den hellige Frans av Assisi. Jona 1,1-2,1.11; Luk 10,25-37
Tir 5
Jona 3,1-10; Luk 10,38-42
Ons 6
(Den hellige Bruno) Jona 4,1-11; Luk 11,1-4
Tor 7
Vår Frue av Rosenkransen. Apg 1,12-14; Luk 1,26-38
Fre 8
Joel 1,13-15.2,1-2; Luk 11,15-26
Lør 9
(Den hellige Dionysius) (Den hellige Johannes Leonardi). Joel 4,12-21; Luk 11,27-28
SØN 10
28. SØNDAG I DET ALMINNELIGE KIRKEÅR - Jes 25,6-10a; 2 Fil 4,12-14.19-20; Matt 22,1-14 eller 1-10
Man 11
Rom 1,1-7; Luk 11,29-32
Tir 12
Rom 1,16-25; Luk 11,37-41
Ons 13
Rom 2,1-11; Luk 11,42-46
Tor 14
(Den hellige Callistus I) Rom 3,21-30; Luk 11,47-54
Fre 15
Den hellige Teresa av Avila. Rom 4,1-8; Luk 12,1-7
Lør 16
(Den hellige Hedvig) (Den hellige Margrete Marie Alacoque) Rom 4,13.16-18; Luk 12,8-12. Årsdagen for pavevalget.
SØN 17
29. SØNDAG I DET ALMINNELIGE KIRKEÅR - Jes 45,1.4-6; 1 Tess 1.1-5b; Matt 22,15-21
Man 18
DEN HELLIGE LUKAS - 2 Tim 4,10-17b; Luk 10,1-9
Tir 19
(De hellige Johannes av Brebeuf, Isaak Jogues og deres ledsagere) (Den hellige Paul av korset). Rom 5,12.15b.17-19.20b-21; Luk 12,35-38
Ons 20
Rom 6,12-18; Luk 12,39-48
Tor 21
Rom 6,19-23; Luk 12,49-53
Fre 22
Rom 7,18-25a; Luk 12,54-59
Lør 23
(Den hellige Johannes av Capistrano) Rom 8,1-11; Luk 13,1-9
SØN 24
30. SØNDAG I DET ALMINNELIGE KIRKEÅR - 2 Mos 22,20-26; 1 Tess 1,5c-10; Matt 22,34-40. Misjonssøndag.
Man 25
Rom 8,12-17; Luk 13,10-17
Tir 26
Rom 8,18-25; Luk 13,18-21
Ons 27
Rom 8,26-30; Luk 13,22-30
Tor 28
DE HELLIGE SIMON OG JUDAS - Ef 2,19-22; Luk 6,12-19
Fre 29
Rom 9,1-5; Luk 14,1-6
Lør 30
Rom 11,1-2a.11-12.25-29; Luk 14,1.7-11
SØN 31
31. SØNDAG I DET ALMINNELIGE KIRKEÅR - Mal 1,14b-2,2b.8-10; 1 Tess 2,7b-9.13; Matt 23,1-12

November

Man 1
Rom 11,29-36; Luk 14,12-14
Tir 2
Allesjelersdag - 2 Makk 12,43-46; Rom 8,31-35.37-39; Joh 14,1-6 - eller Visd 3,1-9; Rom 6,3-9; Matt 25,31-46 - eller Jes 25,6.7-9; 1 Kor 15,20-24.25-28 eller Rom 5,5-11; Joh 11,17-27 eller Matt 11,25-30
Ons 3
(Den hellige Martin av Porres) Rom 13,8-10; Luk 14,25-33
Tor 4
Den hellige Karl Borromeus. Rom 14,7-12; Luk 15,1-10
Fre 5
Rom 15,14-21; Luk 16,1-8
Lør 6
Rom 16,3-9.16.22-27; Luk 16,9-15
SØN 7
ALLEHELGENSDAG - Åp 7,2-4.9-14; 1 Joh 3,1-3; Matt 5,1-12a
Man 8
Visd 1,1-7; Luk 17,1-6
Tir 9
VIGSELSFEST FOR LATERANBASILIKAEN - Esek 47,1-2.8-9.12 eller 1 Kor 3,9c-11.16-17; Joh 2,13-22
Ons 10
Den hellige Leo den Store. Visd 6,1-11; Luk 17,11-19
Tor 11
Den hellige Martin av Tours. Visd 7,22-8,1; Luk 17,20-25
Fre 12
Den hellige Josafat. Visd 13,1-9; Luk 17,26-37
Lør 13
Visd 18,14-16.19,6-9; Luk 18,1-8
SØN 14
33. SØNDAG I DET ALMINNELIGE KIRKEÅR - Ordspr 31,10-13.19-20.30-31; 1 Tess 5,1-6; Matt 25,14-30 eller 14-15.19-21
Man 15
(Den hellige Albert den Store) 1 Makk 1,11-16.43-45.57-60.65-67; Luk 18,35-43
Tir 16
(Den hellige Margrete av Skottland) (Den hellige Gjertrud) 2 Makk 6,18-31; Luk 19,1-10
Ons 17
Elisabeth av Ungarn. 2 Makk 7,1.20-31; Luk 19,11-28
Tor 18
(Vigselsfesten for Peters og Paulus' basilikaer) 1 Makk 2,15-29; Luk 19,41-44
Fre 19
1 Makk 4,36-37.52-59; Luk 19,45-48
Lør 20
1 Makk 6,1-13; Luk 20,27-40
SØN 21
KRISTI KONGEFEST - Esek 34,11-12.15-17; 1 Kor 15,20-26.28; Matt 25,31-46
Man 22
Den hellige Cecilia. Dan 1,1-6.8-20; Luk 21,1-4
Tir 23
(Den hellige Clemens I) (Den hellige Columban) Dan 2,31-45; Luk 21,5-11
Ons 24
Den hellige Andreas Dung-Lac og hans ledsagere. Dan 5,1-6.13-14.16-17.23-28; Luk 21,12-19
Tor 25
Dan 6,12-27; Luk 21,20-28
Fre 26
Dan 7,2-14; Luk 21,29-33
Lør 27
Dan 7,15-27; Luk 21,34-36
Nytt kirkeår 1999-2000, år B II.
SØN 28
1. SØNDAG I ADVENT - Jes 63,16b-17.19b og 64,1a.2b-7; 1 Kor 1,3-9; Mark 13,33-37
Man 29
Jes 2,1-5; Matt 8,5-11
Tir 30
DEN HELLIGE ANDREAS - Rom 10,9-18; Matt 4,18-22

Desember

Ons 1
Jes 25,6-10; Matt 15,29-37
Tor 2
Jes 26,1-6; Matt 7,21.24-27
Fre 3
Den hellige Frans Xavier. Jes 29,17-24; Matt 9,27-31
Lør 4
(Den hellige Johannes av Damaskus) Jes 30,19-21.23-26; Matt 9,35-10,1.6-8
SØN 5
2. SØNDAG I ADVENT - Jes 40,1-5.9-11; 2 Pet 3,8-14; Mark 1,1-8
Man 6
(Den hellige Nikolas av Myra) Jes 35,1-10; Luk 5,17-26
Tir 7
Den hellige Ambrosius. Jes 40,1-11; Matt 18,12-14. I Oslo bispedømme: Årsdag for bispevigselen.
Ons 8
JOMFRU MARIAS UPLETTEDE UNNFANGELSE - 1 Mos 3,9-15.20; Ef 1,3-6.11-12; Luk 5,26-38
Tor 9
Jes 41,13-20; Matt 11,11-15
Fre 10
Jes 48,17-19; Matt 11,16-19
Lør 11
(Den hellige Damasus I) Sir 48,1-4.9-11; Matt 17,10-13
SØN 12
3. SØNDAG I ADVENT - Jes 61,1-2a.10-11; 1 Tess 5,16-24; Joh 1,6-8.19-28
Man 13
Den hellige Lucia. 4 Mos 24,2-7.15-17a; Matt 21,23-27
Tir 14
Den hellige Johannes av korset. Sef 3,1-2.9-13; Matt 21,28-32
Ons 15
Jes 45,6b-8.18.21b-25; Luk 7,18b-23
Tor 16
Jes 54,1-10; Luk 7,24-30
Fre 17
1 Mos 49,2.8-10; Matt 1,1-17
Lør 18
Jer 23,5-8; Matt 1,18-24
SØN 19
4. SØNDAG I ADVENT - 2 Sam 7,1-5.8b-12.14a.16; Rom 16,25-27; Luk 1,26-38
Man 20
Jes 7,10-14; Luk 1,26-38
Tir 21
(Den hellige Peter Canisius) Høys 2,8-14 eller Sef 3,14-18; Luk 1,39-45
Ons 22
1 Sam 1,24-28; Luk 1,46-56
Tor 23
(Den hellige Johannes av Kanty) Mal 3,1-4.23-24; Luk 1,57-66
Fre 24
Dag: Jes 52,7-10; Heb 1,1-6; Joh 1,1-18 (kortere: Joh 1,1-5.9-14)
Juletiden
Julaften - vigilien: Jes 62,1-5; Apg 13,16-17.22-25; Matt 1,1-25 (kortere: Matt 1,18-25)
Åpning av Det hellige År 2000 - åpningen av «Porta Santa» i Peterskirken
LØR 25
HERRENS FØDSEL (JUL)
Julenatt: Jes 9,2-7; Tit 2,11-14; Luk 2,1-14
Daggry: Jes 62,11-12; Tit 3,4-7; Luk 2,15-20
Dag: Jes 52,7-10; Heb 1,1-6; Joh 1,1-18
SØN 26
DEN HELLIGE FAMILIE - Sir 3,2-6.12-14; Kol 3,12-21 (alternative lesninger: 1 Mos 15,1-6 og 21,1-3; Heb 11,8-11-12.17-19); Luk 2,22-40 (kortere: Luk 2,22.39-40)
Man 27
JOHANNES EVANGELISTEN - 1 Joh 1,1-4; Joh 20,2-8
Tir 28
DE USKYLDIGE BARN I BETLEHEM - 1 Joh 1,5-2,2; Matt 2,13-18
Ons 29
(Den hellige Thomas Becket) 1 Joh 2,3-11; Luk 2,22-35
Tor 30
1 Joh 2,12-17; Luk 2,36-40
Fre 31
1 Joh 2,18-21; Joh 1,1-18
av Webmaster publisert 16.11.2001, sist endret 16.11.2001 - 15:20