Liturgisk kalender i elektronisk format

De liturgiske kalenderne for Den katolske kirke i Norge kan lastes ned elektronisk, nærmere bestemt i iCalendar-format.

Kalenderne som tilbys her omfatter den norske liturgiske felleskalenderen slik den er bestemt av Norsk katolsk bisperåd, og inkluderer altså ikke særkalendere for de tre kirkedistriktene i Norge, ei heller ordenenes særkalendre. Det henvises til egne nettsider for en komplett kalender der disse elementene osgå er tatt med.

Vær oppmerksom at du også kan laste ned kalenderne via QR-koder (todimensjonale strekkoder).

Prøveordning

De elektroniske kalenderne er en prøveordning. www.katolsk.no kan ikke ta ansvaret for eventuelle feil og mangler. Meld gjerne fra om du finner noe som bør rettes på.

Kalendertyper

Det finnes tre forskjellige kalendere. Tilsammen utgjør de en komplett kalender. Inndelingen i tre er gjort for at man for eksempel skal kunne hente dagens tekstlesningsreferanse men ikke tidebønn-angivelse. Velg mellom følgende deler av kalenderen:

iCalLesninger
Hver dag i kirkeåret har egne messelesninger. For hverdager finnes det to sykluser (år I og II), og for søndager og andre festdager tre sykluser (år A, B og C). I tillegg har hver dag en rang (minnedag, fest, høytid etc) og messen feires med gitt liturgisk farge (grønn for "vanlige" messer, fiolett i faste- og adventstid etc.). Denne kalenderen gir bibelreferansene til dagens messelesninger i tillegg til rang og farge.
iCalSøndager og festdager
Denne kalenderen gir navnet til de forskjellige messene, samt (ofte) en link til et nettsted der man kan lese hele messens gang eller til en biografi om noe som skal minnes særskilt denne dagen.
iCalTidebønner
Tidebønnene har utgangspunkt i en leserekke som strekker seg over fire uker. Denne syklusen avbrytes av for eksempel faste, advent og påske. Denne kalenderen angir når de forskjellige ukene i tidebønnenes leserekker starter. Det angis også i hvilket volum av Tidebønn-lesningsbøkene som skal benyttes.
av Webmaster publisert 10.10.2009, sist endret 30.11.2011 - 19:28