Olavs omvendelse

Katolsk Akademi og St. Olav menighet inviterer til feiring av Olav den Helliges omvendelse og dåp torsdag 23. oktober.

Foredrag ved biskop Bernt Eidsvig og arkeolog Øystein Ekroll.

Les mer
 

Norges klostre i middelalderen

Fransiskanerklosteret i Kungahålla

Planlegningen av fransiskanerklosteret i Kungahålla viser en skjematisk fremstilling av murrester som ble funnet under bakken under utgravninger i 1950- og 1980-årene. Etter sammentegning av Th. Løfberg

Bohuslån, Sverige

Klosterruinen ligger skjult i grunnen i østre del av den nå forsvunne middelalderby, Konghelle. Fransiskanerkonvent som ble opprettet før 1272 og oppløst i 1532.

Konventet ble opprettet i kong Magnus Lagabøters tid, det vil si etter 1263, men før 1272, da vi vet det ble holdt et møte i klosteret. Klosterbygningene ble brent i forbindelse med stridighetene i 1532, og ruinen ble senere brukt som steinbrudd for Båhus festning.

Allerede i 1862 traff man på klosteranlegget, men det ble først undersøkt arkeologisk i 1953 (A. Tell) og i 1954 (N. Lagerholm). Klosterkirken, som var bygget av teglstein, har vært ca 35 m lang og ca 11 m bred, med en polygonal koravslutning som viser at koret hadde hvelv. Kirken har hatt et tilbygg mot nord i den østre delen.

Klosterbygningene har ligget syd for kirken. Hvordan disse har vært utformet til forskjellige tider er det imidlertid vanskelig å tolke ut fra de fremgravde murrestene. Øvrige deler av klosteret ligger trolig fremdeles i grunnen.

Litteratur

Andersson, H. (1981): Kungahålla. Stockholm. (Riksantikvarieämbetet och Statens historiska museer. Rapport. Medeltidsstaden, 29)


Forrige Innhold Neste