Norges klostre i middelalderen

Dominikanerklosteret (Olavsklosteret) på Hamar

Hamar kommune, Hedmark

Dominikanerkonvent som omtales en eneste gang i samtidige kilder, i 1511. Alderen er følgelig helt usikker.

Klosterbygningene har forfalt med resten av middelalderens Hamar.

Lokaliseringen er usikker, men bygningene kan ha ligget nær ved domkirke og bispegård.

Litteratur

Diplomatarium Norvegicum IV. Christiania. 1055.


Forrige Innhold Neste

av Webmaster publisert 31.03.2006, sist endret 31.03.2006 - 18:19