Olavs omvendelse

Katolsk Akademi og St. Olav menighet inviterer til feiring av Olav den Helliges omvendelse og dåp torsdag 23. oktober.

Foredrag ved biskop Bernt Eidsvig og arkeolog Øystein Ekroll.

Les mer
 

Norges klostre i middelalderen

Olavsklosteret i Stavanger

Olavsklosteret lå i Stavanger ved vestenden av nåværende Haakon VII's gate.

Augustinerklosteret i Stavanger regnes som det første i sitt slag her i landet, til tross for at grunnleggelsesåret ikke er kjent.

Vi vet at klosteret eksisterte i 1160 og at det nevnes siste gang i 1236. Flyttingen til Utstein må ha skjedd i tidsrommet 1263 - 80, da kong Magnus Lagabøter opprettet klosteret der. Dette overtok godset og klosterkirken i Stavanger. Kirken var i bruk gjennom hele middelalderen, men i 1577 ble det gitt tillatelse til å bruke den som steinbrudd.

I 1843 ble det funnet ruiner etter klosterkirken, men i dag er det neppe mye å finne under overflaten.

Litteratur

Helle, K. (1975): Stavanger fra våg til by. Stavanger.


Forrige Innhold Neste