Norges klostre i middelalderen

Dominikanerklosteret i Bergen

Klosteranlegget lå på Holmen, nord for Håkonshallen på Bergenhus festning. Anlegget er aldri blitt påvist.

Dominikanerkonvent, grunnlagt mellom 1243 og 1247. Anlegget brant i 1528 og ble deretter brutt ned.

Klosteret omtales første gang i 1247. Det har mottatt mange testamentariske gaver.

Klosterbygningene kan ha vært reist i tre. Men omkring 1500 berettes det at kirken ble bygget av stein, og at det dessuten bygges klosterbygninger med store, hvelvede rom. Et riksrådsmøte ble holdt her i 1524, men allerede i 1528 brant hele anlegget ned og ble deretter revet. Dominikanerkonventet ble samtidig oppløst.

Det er aldri funnet arkeologiske spor etter klosteranlegget.

Litteratur

Lidén, H.-E. og E. M. Magerøy (1980): Norges kirker. Bergen I, s. 173.


Forrige Innhold Neste

av Webmaster publisert 31.03.2006, sist endret 31.03.2006 - 18:19