Olavs omvendelse

Katolsk Akademi og St. Olav menighet inviterer til feiring av Olav den Helliges omvendelse og dåp torsdag 23. oktober.

Foredrag ved biskop Bernt Eidsvig og arkeolog Øystein Ekroll.

Les mer
 

Norges klostre i middelalderen

Munkeby kloster

Kirkeruinen på Munkeby kloster, etter oppmåling av E. Gjone i 1932

Levanger kommune

Klosterruinen ligger ved veien mot Okkenhaug like øst for Levanger.

Cistercienserkloster som ble opprettet før 1180. Det ble trolig nedlagt allerede på 1200-tallet.

På en fredelig slette, omkranset av en elvesving. ligger Munkeby kloster under en liten bakkekam. En gårdsvei fører ned til denne avsides plassen som domineres av klosterruinen.

Klosteret har trolig sin bakgrunn i et utenlandsk kloster, i likhet med Hovedøya kloster i Oslo og Lyse kloster ved Bergen. Da klostereiendommene senere inngår i Tautra klostergods, må vi anta at Munkeby ble nedlagt allerede i forbindelse med opprettelsen av klosteret på Tautra i 1207. Et forsøk på å reetablere klosteret i 1470-årene har neppe lyktes. Klosterkirken fungerte som sognekirke frem til 1589.

Kirkeruinen er bevart og viser en langkirke med skip og kor i ett. Innvendige mål er ca 30x7m. Det har vært sidekapeller på begge sider av koret. Foruten vestportal har kirken innganger både på nord- og sydsiden, men om den i nord er opprinnelig eller fra da kirken ble brukt som sognekirke er ikke undersøkt. Murhøyden er fra en til to meter - vesentlig høyere helt i øst og i vest. Klosterbygningene, som lå på sydsiden, må ha vært bygget i tre. Brannskade på murene her viser det. Hverken klosterbygningene eller kirken har vært gjenstand for arkeologiske undersøkelser.

Litteratur

Lidén, H. E. (1970): Munkeby kloster ved Levanger. I: FNFB. Årbok. 1969. S. 118-121.


Forrige Innhold