Klosterliv

Kristne har til alle tider vært opptatt av å finne måter å leve sitt kristne kall. De har søkt å finne ut hvordan de best skulle kunne leve i samsvar med sin tro. Dette har de gjort utifra den overbevisning at troen har konsekvenser for deres liv og livsførsel. Klosterlivet har vokst frem som ett av svarene på en slik søken.

Det er imidlertid ikke tale om noen katolsk spesialitet, det er ikke en gang et spesifikt kristent fenomen. De fleste store åpenbaringsreligioner har eller har hatt former for klosterliv. Denne livsformen er bestandig et uttrykk for et intensivt religiøst engasjement i en organisert form. 

De ytre kjennetegnene er ofte de samme: et regelmessig liv levd i fellesskap med vekt på bønn, stillhet, nøysomhet, sølibat og ofte også underordning under en åndelig leder. Det som skiller det kristne klosterliv fra andre religioners, er det overordnede ideal for valg av denne livsform; nemlig at det skal være et liv i Jesu Kristi etterfølgelse. Et liv hvor Jesu eget liv er rettesnoren. Les mer...

Se også: Artikler | Multimedia