Se biskopens video

Vignett video biskop Eidsvig

I en video til katolikkene i Norge forteller biskop Bernt Eidsvig om sin rolle i en raskt voksende kirke, og hvordan og hvorfor han utfører sine oppgaver.

Lesetips

Apostolisk brev fra pave Frans til alle ordensfolk i anledning av det gudviede livs år.

Les mer
 

Korsveiandakt

1. stasjon fra korsveien i St. Olav domkirke, Oslo 1. stasjon: Jesus blir dømt til døden

V: Vi tilber deg, Kristus, og lovpriser deg.
S: Fordi du ved ditt kors har forløst verden.

Lesning: Pilatus spurte jødene: "Hva skal jeg gjøre med Jesus, han som kalles Messias?" De svarte alle: "La ham korsfeste!" Pilatus spurte: "Hva ondt har han da gjort?" Men de bare skrek enda høyere: "La ham korsfeste!" Matt 27, 22-23

Bønn: Allmektige, evige Gud, for å gi menneskeslekten et forbilde på ydmykhet lot du vår Frelser bli menneske og lide korsets død. Gi oss å lære av hans lidelse og få del i hans oppstandelse, han som lever og råder fra evighet til evighet.

Miskunn deg over oss, Herre.
Miskunn deg over oss.


Forrige Neste