Olavs omvendelse

Katolsk Akademi og St. Olav menighet inviterer til feiring av Olav den Helliges omvendelse og dåp torsdag 23. oktober.

Foredrag ved biskop Bernt Eidsvig og arkeolog Øystein Ekroll.

Les mer
 

Korsveiandakt

1. stasjon fra korsveien i St. Olav domkirke, Oslo 1. stasjon: Jesus blir dømt til døden

V: Vi tilber deg, Kristus, og lovpriser deg.
S: Fordi du ved ditt kors har forløst verden.

Lesning: Pilatus spurte jødene: "Hva skal jeg gjøre med Jesus, han som kalles Messias?" De svarte alle: "La ham korsfeste!" Pilatus spurte: "Hva ondt har han da gjort?" Men de bare skrek enda høyere: "La ham korsfeste!" Matt 27, 22-23

Bønn: Allmektige, evige Gud, for å gi menneskeslekten et forbilde på ydmykhet lot du vår Frelser bli menneske og lide korsets død. Gi oss å lære av hans lidelse og få del i hans oppstandelse, han som lever og råder fra evighet til evighet.

Miskunn deg over oss, Herre.
Miskunn deg over oss.


Forrige Neste