Se biskopens video

Vignett video biskop Eidsvig

I en video til katolikkene i Norge forteller biskop Bernt Eidsvig om sin rolle i en raskt voksende kirke, og hvordan og hvorfor han utfører sine oppgaver.

Lesetips

Apostolisk brev fra pave Frans til alle ordensfolk i anledning av det gudviede livs år.

Les mer
 

Korsveiandakt

2. stasjon fra korsveien i St. Olav domkirke, Oslo 2. stasjon: Jesus mottar korset

V: Vi tilber deg, Kristus, og lovpriser deg.
S: Fordi du ved ditt kors har forløst verden.

Da overlot Pilatus Jesus til dem for at han skulle korsfestes. Så tok de Jesus med seg. Og han bar selv sitt kors og gikk ut til det sted som kalles Hodeskallen, på hebraisk: Golgata. Joh 19.16-17

Barmhjertige, evige Gud, etter din vilje led din enbårne Sønn døden på korset for å frelse menneskeslekten. Gi at vi som på jorden har fått del i dette Kristi mysterium, får motta frukten av hans gjenløsningsverk i himmelen. Ved ham, Kristus, vår Herre.

Miskunn deg over oss, Herre.
Miskunn deg over oss.


Forrige Neste