LESETIPS

AdventslysAdvent – Kirkens: "Kom, Herre!"

Pater Arnfinn Haram om advent og viljen til å gjenoppdage Kirken som en motkultur i samfunnet.

Les mer
Advent

4. uke i advent

 

Korsveiandakt

2. stasjon fra korsveien i St. Olav domkirke, Oslo 2. stasjon: Jesus mottar korset

V: Vi tilber deg, Kristus, og lovpriser deg.
S: Fordi du ved ditt kors har forløst verden.

Da overlot Pilatus Jesus til dem for at han skulle korsfestes. Så tok de Jesus med seg. Og han bar selv sitt kors og gikk ut til det sted som kalles Hodeskallen, på hebraisk: Golgata. Joh 19.16-17

Barmhjertige, evige Gud, etter din vilje led din enbårne Sønn døden på korset for å frelse menneskeslekten. Gi at vi som på jorden har fått del i dette Kristi mysterium, får motta frukten av hans gjenløsningsverk i himmelen. Ved ham, Kristus, vår Herre.

Miskunn deg over oss, Herre.
Miskunn deg over oss.


Forrige Neste