Korsveiandakt

3. stasjon fra korsveien i St. Olav domkirke, Oslo 3. stasjon: Jesus faller første gang under korset

V: Vi tilber deg, Kristus, og lovpriser deg.
S: Fordi du ved ditt kors har forløst verden.

Han som, skjønt av guddoms rang, dog ikke voktet skinnsykt over sin stilling som Guds like - nei, han oppgav alt sitt eget, gikk inn i slavens kår og ble et menneske som vi. Å se til som et menneske i all sin ferd, bøyde han seg underkastet og lydig til døden - ja, døden på et kors. Derfor er det Gud har hevet ham så høyt og skjenket ham det navn som står over alle andre. Så høyt, at alle ting i Jesu navn skal bøye kne, i himmelen, på jorden og i dypet. og hver en tunge skal forkynne: "Jesus Kristus er Herre!" - til Gud Faderens ære. Fil 2.6-11

Allmektige Gud, vi ber deg at vi som er svake, må få ny kraft ved din enbårne Sønns lidelse, han som lever og råder med deg i den Hellige Ånds enhet, Gud fra evighet til evighet.

Miskunn deg over oss, Herre.
Miskunn deg over oss.


Forrige Neste

av Webmaster publisert 10.05.2007, sist endret 10.05.2007 - 14:21