Korsveiandakt

4. stasjon fra korsveien i St. Olav domkirke, Oslo 4. stasjon: Jesus møter sin mor

V: Vi tilber deg, Kristus, og lovpriser deg.
S: Fordi du ved ditt kors har forløst verden.

Å, alle dere som går forbi på veien, stans og se om det finnes en smerte lik min. De som kunne trøste og gi meg livsmot, er langt borte. Klag 1. 12a. 16b

Evige, allmektige Gud, du ville at din Sønns mor skulle stå ved hans side og lide med ham da han hang på korset. La din Kirke, som sammen med Maria deler Kristi lidelse, også få del i hans oppstandelse, han som lever og råder med deg i den Hellige Ånds enhet, Gud fra evighet til evighet.

Miskunn deg over oss, Herre.
Miskunn deg over oss.


Forrige Neste

av Webmaster publisert 10.05.2007, sist endret 10.05.2007 - 14:21