Korsveiandakt

5. stasjon fra korsveien i St. Olav domkirke, Oslo 5. stasjon: Simon fra Kyrene hjelper Jesus å bære korset

V: Vi tilber deg, Kristus, og lovpriser deg.
S: Fordi du ved ditt kors har forløst verden.

De førte Jesus ut for å korsfeste ham. En viss Simon fra Kyrene, far til Alexander og Rufus, som var på vei inn fra landet, tvang de til å bære hans kors. Mark 15, 20b-21

Herre, du som har sagt: Mitt åk er mildt og min byrde lett, gi oss å bære dem til din ære og vår egen frelse. Du som lever og råder med Faderen og den Hellige Ånd, Gud fra evighet til evighet.

Miskunn deg over oss, Herre.
Miskunn deg over oss.


Forrige Neste

av Webmaster publisert 10.05.2007, sist endret 27.03.2020 - 11:39