Korsveiandakt

6. stasjon fra korsveien i St. Olav domkirke, Oslo 6. stasjon: Veronika rekker Jesus svetteduken

V: Vi tilber deg, Kristus, og lovpriser deg.
S: Fordi du ved ditt kors har forløst verden.

Sannelig, våre sykdommer har han tatt på seg, og våre smerter har han båret. Han hadde ingen skikkelse og ingen herlighet, vi gledet oss ikke over synet av ham. Foraktet var han og forlatt av mennesker, en mann full av smerter og vel kjent med sykdom. Jfr. Jes 53, 2-4

Evige Gud, la oss som i vår natur bærer det jordiske menneskes preg, ved din nåde bli fornyet i det himmelske menneskes bilde og bli likedannet med din Sønn.

Miskunn deg over oss, Herre.
Miskunn deg over oss.


Forrige Neste

av Webmaster publisert 10.05.2007, sist endret 27.03.2020 - 11:40