Korsveiandakt

8. stasjon fra korsveien i St. Olav domkirke, Oslo 8. stasjon: Jesus trøster Jerusalems kvinner

V: Vi tilber deg, Kristus, og lovpriser deg.
S: Fordi du ved ditt kors har forløst verden.

En stor mengde fulgte ham, blant dem mange kvinner, som jamret og klaget over ham. Men Jesus vendte seg og sa: "Jerusalems døtre! Gråt ikke over meg, men gråt over dere selv og deres barn." Luk 23,27 --28

Allmektige Gud, du som trøster de sorgfulle og styrker dem som har tungt å bære, bønnhør alle som roper til deg i sin trengsel, og la dem glede seg over din miskunn.

Miskunn deg over oss, Herre.
Miskunn deg over oss.


Forrige Neste

av Webmaster publisert 10.05.2007, sist endret 10.05.2007 - 14:21