Korsveiandakt

9. stasjon fra korsveien i St. Olav domkirke, Oslo 9. stasjon: Jesus faller tredje gang under korset

V: Vi tilber deg, Kristus, og lovpriser deg.
S: Fordi du ved ditt kors har forløst verden.

Den skyld vi alle hadde, lot Herren ramme ham. Han ble mishandlet, men bar det ydmykt; han åpnet ikke sin munn. Lik lammet som føres til slaktebenken, lik et får som tier når det klippes, slik åpnet han ikke sin munn. Jes 53,6-7

All godhets Gud, vår tilflukt i nød, vår styrke i sykdom. Når du har refset oss som vi har fortjent, la oss da atter få kjenne din miskunn. Ved Kristus, vår Herre.

Miskunn deg over oss, Herre.
Miskunn deg over oss.


Forrige Neste

av Webmaster publisert 10.05.2007, sist endret 10.05.2007 - 14:21