Korsveiandakt

10. stasjon fra korsveien i St. Olav domkirke, Oslo 10. stasjon: Jesus blir avkledt

V: Vi tilber deg, Kristus, og lovpriser deg.
S: Fordi du ved ditt kors har forløst verden.

Jeg er en mark og ikke en mann, til spott for mennesker, folk til spe. Mine klær delte de mellom seg og kastet lodd om min kjortel. Salme 22,7.19

Barmhjertige Gud, du kommer vår svakhet i møte med din hjelpende hånd. Gi oss å ta imot vår gjenløsning med glede, så den kan bære frukt i et liv i tjeneste. Ved Kristus, vår Herre.

Miskunn deg over oss, Herre.
Miskunn deg over oss.


Forrige Neste

av Webmaster publisert 10.05.2007, sist endret 27.03.2020 - 11:42