Korsveiandakt

12. stasjon fra korsveien i St. Olav domkirke, Oslo 12. stasjon: Jesus dør på korset

V: Vi tilber deg, Kristus, og lovpriser deg.
S: Fordi du ved ditt kors har forløst verden.

Omkring middagstid sortnet solen til og det ble mørkt over hele landet inntil henimot klokken tre om ettermiddagen. Da revnet forhenget i templet fra øverst til nederst. Jesus ropte høyt: Far, i dine hender overgir jeg min ånd.- Og da han hadde sagt dette, utåndet han. Luk 23.44-46

Allmektige Gud, du har gjenskapt oss ved Kristi salige død og oppstandelse. Bevar i oss din miskunns verk, så vi får del i dette mysterium og lever i stadig kjærlighet til deg. Ved Kristus, vår Herre.

Miskunn deg over oss, Herre.
Miskunn deg over oss.


Forrige Neste

av Webmaster publisert 10.05.2007, sist endret 27.03.2020 - 11:44