Korsveiandakt

13. stasjon fra korsveien i St. Olav domkirke, Oslo 13. stasjon: Jesus blir tatt ned av korset og lagt i sin mors fang

V: Vi tilber deg, Kristus, og lovpriser deg.
S: Fordi du ved ditt kors har forløst verden.

Simeon sa til Jesu mor, Maria: "Dette barn skal bli til fall og til oppreisning for mange i Israel - et tegn det skal stå strid om. Ja, også din sjel skal et sverd gjennombore! Og hva menneskene bærer i sitt indre, skal da komme for en dag!" Luk 2, 34-35

Allmektige og miskunnsrike Gud, da din Sønn utåndet på korsets alter, gav han oss til mor den salige Jomfru Maria, som han selv hadde valgt seg til mor. La oss som trygt tar vår tilflukt til hennes vern, finne trøst i hennes navn. Ved Kristus, vår Herre.

Miskunn deg over oss, Herre.
Miskunn deg over oss.


Forrige Neste

av Webmaster publisert 10.05.2007, sist endret 10.05.2007 - 14:21