Korsveiandakt

14. stasjon fra korsveien i St. Olav domkirke, Oslo 14. stasjon: Jesus blir gravlagt

V: Vi tilber deg, Kristus, og lovpriser deg.
S: Fordi du ved ditt kors har forløst verden.

Josef fra Arimatea tok Jesu legeme, hyllet det i et rent linklede og la det i en ny grav, som var hugget ut til ham selv i bergveggen. Der veltet han en stor sten foran inngangen og gikk bort. Matt 27,59-60

Allmektige, evige Gud, din enbårne Sønn fór ned til dødsriket og stod derfra opp igjen til sin herlighet. Gi du ditt folk som ble begravet med Kristus i dåpen til døden, å oppnå det evige liv ved hans oppstandelse.

Miskunn deg over oss, Herre.
Miskunn deg over oss.

Sluttbønn

Allmektige Gud, la din familie alltid glede seg ved feiringen av gjenløsningens mysterier og ved utholdenhet få del i dens frukter. Ved Kristus, vår Herre.


Forrige

av Webmaster publisert 10.05.2007, sist endret 27.03.2020 - 11:45