Korsveiandakt

Innledende bønn

Herre, vi ber deg: Se ned til din familie, for den gav vår Herre Jesus Kristus seg frivillig over i synderes hender og påtok seg korsets pine.

 1. stasjon: Jesus blir dømt til dødenKorsveien stasjon 8
 2. stasjon: Jesus mottar korset
 3. stasjon: Jesus faller første gang under korset
 4. stasjon: Jesus møter sin mor
 5. stasjon: Simon fra Kyrene hjelper Jesus å bære korset
 6. stasjon: Veronika rekker Jesus svetteduken
 7. stasjon: Jesus faller annen gang under korset
 8. stasjon: Jesus trøster Jerusalems kvinner
 9. stasjon: Jesus faller tredje gang under korset
 10. stasjon: Jesus blir avkledt
 11. stasjon: Jesus blir naglet til korset
 12. stasjon: Jesus dør på korset
 13. stasjon: Jesus blir tatt ned av korset og lagt i sin mors fang
 14. stasjon: Jesus blir gravlagt

Fra Bønnebok for Den katolske kirke s. 154-163. Bønneboken inneholder også andre forslag til korsveiandakter.

Alle bilder er av korsveien i St. Olav domkirke i Oslo, fotografert og scannet av Petter C. Omtvedt (p.c.o@online.no).


Neste

av Webmaster publisert 10.05.2007, sist endret 30.01.2013 - 14:28