Korsveien

Jesu bud om å ta opp sitt kors og følge ham (Matt 10, 38; 16, 24) finner et helt bokstavelig uttrykk i den kristne skikk å gå korsveiens fjorten "stasjoner" og minnes Jesu lidelsesvandring frem til Golgata. For hver stasjon mediterer den troende over den tilsvarende hendelse på Jesu vei slik evangeliet beskriver den (bare møtet med Veronika er uten grunnlag i Skriften).


 

«Ta opp ditt kors»

Fromhetsøvelsen oppstod i Jerusalem ved utgangen av middelalderen i fransiskanernes regi og spredte seg så til Europa, der billedlige fremstillinger av korsveien så ble anbragt i kirkene eller utover i landskapet. Først i 1731 fastla Klemens XII korsveiens liturgiske form og begrenset antall stasjoner til 14. I nyere tid er ofte en 15. stasjon blitt føyet til for å minne om oppstandelsen. Korsveien bes særlig i fastetiden.

 

Se en korsveisandakt med tekster fra Bibelen og liturgien