Den katolske Messe

Liturgien er det høydepunkt som hele Kirkens gjerning streber mot, og samtidig den kilde som all dens kraft springer ut av - 2. Vatikankonsil (Sacrosanctum concilium)

Høydepunktet i Den katolske kirkes liturgiske liv er feiringen av Den hellige Messe. En rekke aspekter av messen berører vi i artiklene under kategoriene "Liturgi" og "Sakramenter - nattverden".

St. Olav forlag og St. Olav bokhandel har en rekke bøker som går mer i dybden.

Under finnes de faste deler av messens liturgi på flere språk. I løpet av kirkeåret er det en rekke variasjoner fra dag til dag, men messen forblir i sin essens den samme. Ønsker du et mer fullstendig rituale, bør du skaffe deg folkemissaler på de respektive språk. På norsk anbefales Messeboken, utgitt på St. Olav forlag.

Messeliturgi på flere språk - Ordinarium Missae

 

av Webmaster publisert 24.11.2009, sist endret 21.11.2013 - 11:16